Executive Coach ทั่วโลกจากทาง IMD ที่ผ่านการ Certify ความรู้ในเรื่องของ Future Ready Leadership Assessment

IMD สถาบันชั้นนำด้านการศึกษาสำหรับธุรกิจระดับโลก ประกาศรับรอง ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO ของ ADGES ให้เป็น Executive Coach กลุ่มแรกที่ผ่านการ Certify ความรู้ในเรื่องของ Future Ready Leadership Assessment

 

Future Ready Leadership Assessment เป็นเแบบประเมินทางจิตวิทยาที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันโดยทีม Talent Assessment Center ร่วมกับ Professor of Leadership ของทาง IMD แบบประเมินนี้ช่วยให้ผู้นำเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้พร้อมรับมือกับอนาคต

 

ADGES รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ดร. ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้รับการรับรองในครั้งนี้ และมั่นใจว่าความรู้และประสบการณ์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรไทยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต