สู่การสร้าง Harmony และ Leadership Elements ในองค์กร: การเรียนรู้จาก Leader ที่ดีที่สุดและธาตุทั้ง 5 ของบุคลิกภาพ

ADGES ขอขอบคุณ บริษัทสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้เกียรติ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO) ได้ไปบรรยายให้กับผู้บริหารในหัวข้อ ‘The Leadership Elements’

ในการบรรยายนี้ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ได้ทำการยกธาตุทั้ง 5 ธาตุ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ และ อากาศ) เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเป็นผู้นำที่แท้จริง ทุกคนมี Personality ที่แตกต่างกันและมีทั้งด้าน Positive (Bright side) และ Negative (Dark side) ซึ่งการรู้จักตัวเองดีเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ทุกคนมี Personality และการแสดงออกทั้ง Bright side และ Dark side ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเรื่องของ Personal Awareness จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักถึง รวมไปถึงการปรับมุมมองและ Mindset อีกด้วย

นอกจากนี้ ดร.ณัฐวุฒิยังได้พูดคุยถึงเรื่อง Culture, Ecosystem of Trust และการสร้าง Harmony เพื่อให้ทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิผลต่อองค์กร

สำหรับบริษัทสถาบันการเงินชั้นนำแห่งนี้ ผู้บริหารต่างประทับใจในเนื้อหาการบรรยายของ ดร.ณัฐวุฒิ โดยเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร