Mindfulness เทรนด์มาแรงที่องค์กรชั้นนำจับตามองและให้ความสำคัญ

ADGES ได้มีโอกาสจัด Mindfulness Leader Workshop ให้กับกลุ่มผู้บริหารของโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ เนื่องจากผู้บริหารเห็นความสำคัญของการนำ Mindfulness ไปปรับใช้ในองค์กรจึงได้ให้กลุ่มผู้บริหารได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีและนำไปปรับใช้กับพนักงานในองค์กรของตน

 

ภายใน Workshop กลุ่มผู้บริหารได้มีการเรียนรู้ Thinking Preference ของตนและวิเคราะห์ Thinking Preference เหล่านั้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการฝึก Deep Listening ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากของการเป็นผู้บริหารในปัจจุบัน การฝึกทำ Deep Listening ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆอย่างของตนเองและยังสามารถช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับทีมของตน เมื่อรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงแล้วเราย่อมพบเจอทางออกที่ดีเสมอ

 

ADGES รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรชั้นนำให้เกียรติ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (FOUNDER&CEO ADGES) เป็นส่วนร่วมใน Mindfulness Leader Workshop ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรไปพร้อมๆกัน