พัฒนาองค์กรชั้นนำ Luxury Brand อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตร ‘Emergenetics Meeting of The Minds Workshop’

พัฒนาองค์กรชั้นนำ Luxury Brand อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตร ‘Emergenetics Meeting of The Minds Workshop’

46

ขอขอบคุณองค์กรชั้นนำ Luxury Brand ที่ได้ให้เกียรติเชิญ  ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร Emergenetics Meeting of the Minds Workshop

องค์กรชั้นนำในประเทศนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร ทั้งในด้านการสื่อสารระดับบุคคล และการสื่อสารภายในทีม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตนเอง (Self-Awreness) รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น จึงมองหาเครื่องมือเข้ามาส่งเสริมให้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงได้ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) เข้ามาเป็นวิทยากรอบรมใน Emergenetics Meeting of the minds Workshop ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Emergenetics โดยได้มีการจัดมาแล้วทั่วโลกเพื่อนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ Emergenetics องค์กรชั้นนำในประเทศไทย จึงได้มีความสนใจที่จะสร้างความแข็งแกร่งของทีมโดยการนำเอา Emergenetics Meeting of the Minds Workshop ไปใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย โดยจัดขึ้นที่โรงแรม The Okura Prestige Bangkok เมื่อวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2022 ที่ผ่านมา

DSC 6038 1024x683 1

เพื่อที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรต่อนโยบายของผู้บริหาร และส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อที่บุคลากรในองค์กรนั้นได้รู้จักตนเองและรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม เพื่อนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึงรูปแบบความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคล ผ่านข้อมูลที่สะท้อนใน Emergenetics Profile และกิจกรรมใน Workshop ที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และส่งเสริมการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักรู้ตัวตนของตัวเอง รวมทั้งเข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพของทีมมากขึ้น องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ Emergenetics จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การพัฒนาแบบประเมิน (Assessment) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังออกแบบ Workshop สำหรับทีมหรือองค์กรให้สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือนี้ออกมาได้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะได้รับประโยชน์และเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

สนใจการนำเครื่องมือ Emergenetics เพื่อนำใช้ในการพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES

E-Mail: [email protected]

Tel.088-028-1111

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.

Please Contacts

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.