พัฒนาองค์กรชั้นนำ Luxury Brand อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักสูตร ‘Emergenetics Meeting of The Minds Workshop’

 

ขอขอบคุณองค์กรชั้นนำ Luxury Brand ที่ได้ให้เกียรติเชิญ  ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร Emergenetics Meeting of the Minds Workshop

องค์กรชั้นนำในประเทศนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในองค์กร ทั้งในด้านการสื่อสารระดับบุคคล และการสื่อสารภายในทีม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในตนเอง (Self-Awreness) รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น จึงมองหาเครื่องมือเข้ามาส่งเสริมให้พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

จึงได้ให้เกียรติเชิญ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ (Founder & CEO ADGES) เข้ามาเป็นวิทยากรอบรมใน Emergenetics Meeting of the minds Workshop ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Emergenetics โดยได้มีการจัดมาแล้วทั่วโลกเพื่อนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ Emergenetics องค์กรชั้นนำในประเทศไทย จึงได้มีความสนใจที่จะสร้างความแข็งแกร่งของทีมโดยการนำเอา Emergenetics Meeting of the Minds Workshop ไปใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย โดยจัดขึ้นที่โรงแรม The Okura Prestige Bangkok เมื่อวันที่ 26 และ 28 กรกฎาคม 2022 ที่ผ่านมา

 

DSC 6038 1024x683 1

 

เพื่อที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรต่อนโยบายของผู้บริหาร และส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร โดยองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลได้ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เพื่อที่บุคลากรในองค์กรนั้นได้รู้จักตนเองและรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลในบริบทของทีม เพื่อนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยได้ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึงรูปแบบความคิดและรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคล ผ่านข้อมูลที่สะท้อนใน Emergenetics Profile และกิจกรรมใน Workshop ที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และส่งเสริมการการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักรู้ตัวตนของตัวเอง รวมทั้งเข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพของทีมมากขึ้น องค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยเหตุนี้ Emergenetics จึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การพัฒนาแบบประเมิน (Assessment) แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังออกแบบ Workshop สำหรับทีมหรือองค์กรให้สามารถดึงเอาศักยภาพของเครื่องมือนี้ออกมาได้จริง เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรจะได้รับประโยชน์และเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

 

สนใจการนำเครื่องมือ Emergenetics เพื่อนำใช้ในการพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ADGES

E-Mail: [email protected]

Tel.088-028-1111

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.adges.net