Wellness Wecare และ ADGES ได้ร่วมมือกันในการร่วมสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง Health & Happiness ผ่านกิจกรรม Inner Harmony Executive Camp ที่ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ขอเชิญผู้บริหารองค์กร มาร่วมสร้างความสุขทั้งกายและใจไปกับ INNER HARMONY WELLNESS CAMP
แค้มป์สุขภาพแห่งการใช้ชีวิต (2วัน 1คืนจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์สุขภาพ เวลเนส วีแคร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

แค้มป์นี้เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตรออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารนั้นสามารถรับมือกับความเครียด
และปรับตัวกับชีวิตที่เร่งรีบได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การทำงาน
ให้ตนเองนั้นมีความพร้อมและสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้กับการบริหารงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยวิทยากรคุณภาพที่จะมาสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม คือ นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ ผู้อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์เวลเนส วีแคร์ และดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผู้บริหารร่วมทั้งการนำเอาเรื่อง Mindfulness มาใช้ในองค์กร

 

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วยสองส่วน

1. สมดุลกาย  ที่เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของสุขภาวะของผู้บริหารเรียนรู้ถึงกลไกพื้นฐานของการเกิดโรครวมถึงการสร้างองค์ความรู้เรื่องเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการโค้ชตนเองไปสู่การมีสุขภาพดี

 

2. สมดุลใจการสร้างความเข้าใจในเรื่องการตระหนักรู้ของตัวเองรวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการออกแบบชีวิตให้มีความสุขพร้อมกิจกรรมฝึกสติที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริหาร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ Wenesswecare