Training ROI – การลงทุนด้านการฝึกอบรมของคุณคุ้มค่าหรือไม่?

“หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ฝึกอบรมต้องเผชิญคือการต่อต้านการฝึกอบรมจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง Supervisors และ Managers  รู้สึกหงุดหงิดที่ต้องสละเวลาจากงานมาเพื่อฝึกอบรม และผู้บริหารระดับสูงไม่เชื่อว่าเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมนั้นคือการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า”

คุณสามารถโน้มน้าวให้ทั้งสองกลุ่มเห็นว่าการฝึกอบรมมีความสำคัญ โดยต้องพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าการฝึกอบรมไม่ได้ทำให้พนักงานเลิกงาน ในความเป็นจริงการฝึกอบรมเป็นส่วนสำคัญของงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งสำคัญคือพนักงานของคุณจะต้องรักษาทักษะและความรู้ที่ดีที่สุดเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดอย่างปลอดภัย คำถามคือจะโน้มน้าวให้ทุกคนยอมรับข้อเท็จจริงนั้นได้อย่างไร?

ตรวจสอบ ROI การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้ข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมผลกระทบทางการเงินที่มีต่อองค์กร

เป็นการตอบคำถามสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการทราบ: “สำหรับทุก ๆ ดอลลาร์ที่เราลงทุนในการฝึกอบรม เราจะได้เงินดอลลาร์กลับมาอย่างไร” เนื่องจากคุณต้องการแน่ใจว่าการฝึกอบรมพนักงานเป็นประโยชน์ต่อองค์กร คุณต้องสามารถตอบคำถามนั้นด้วยข้อมูลที่แน่นอน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจำเป็นต้องทราบเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่ทำหรือเงินออมที่ได้รับสำหรับทุกๆ ดอลลาร์การฝึกอบรมที่ใช้ไป และนั่นคือสิ่งที่คำนวณ ROI การฝึกอบรมให้คุณได้

จะวัด ROI ของการฝึกอบรมได้อย่างไร? นี่คือสูตรง่ายๆ สำหรับการวัด ROI ของการฝึกอบรม:

ROI (%) = ((ผลประโยชน์ทางการเงิน – ค่าฝึกอบรม)/ค่าฝึกอบรม) x 100

Example: สมมติว่าเป็นผลมาจากโปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยใหม่ อัตราการเกิดอุบัติเหตุขององค์กรลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ประหยัดเงินได้ทั้งหมด 200,000 ดอลลาร์ต่อปีในแง่ของการสูญเสียวันทำงาน ความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์ และค่าชดเชยของพนักงาน หากโปรแกรมการฝึกอบรมมีค่าใช้จ่าย $50,000 ในการดำเนินการ ROI จะเท่ากับ 300 เปอร์เซ็นต์

ROI = ((200,000 – 50,000) ÷ 50,000) x 100 = 300%

ในตัวอย่างนี้ ทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับการฝึกอบรม องค์กรจะได้รับผลประโยชน์สุทธิ $3

ในการรับตัวเลขสำหรับการวิเคราะห์ ROI ให้ติดตามต้นทุนการฝึกอบรม รวมถึงต้นทุนการออกแบบและพัฒนา การส่งเสริมและการบริหาร การจัดส่ง (พนักงานหรือเทคโนโลยี) วัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม ค่าจ้างผู้ฝึกงาน และการประเมินผลการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม ให้ติดตามผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน รวมถึงการประหยัดแรงงาน การลดลงของวันทำงานที่สูญเสียไปและค่าชดเชยของพนักงาน การเพิ่มผลิตภาพ และต้นทุนการหมุนเวียนที่ลดลง

กล่าวโดยย่อ การฝึกอบรมที่เน้นผลลัพธ์นั้นเป็นไปได้ ให้แน่ใจว่าคุณประเมินความต้องการทางธุรกิจและจับคู่การฝึกอบรมกับความต้องการทางธุรกิจนั้นโดยกระบวนการค้นหา ออกแบบ พัฒนา นำไปใช้ และดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และจำไว้เสมอว่าการฝึกอบรมไม่ใช่เหตุการณ์ แต่เป็นกระบวนการ

Blog 1600 × 500px 9

เหตุใดการฝึกอบรมในสถานที่ทำงานจึงมีความสำคัญ

  • ลดอุบัติเหตุ การสูญเสียวันทำงาน และค่าชดเชยพนักงาน
  • ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับและการฟ้องร้องที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  • ปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
  • รักษาองค์กรของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะทำให้คุณได้เปรียบเหนือการแข่งขัน

แต่คุณต้องสามารถโน้มน้าวให้ผู้คนที่อยู่ด้านบนเห็นว่ามันคุ้มค่าที่จะจ่าย และนั่นคือเวลาที่การวิเคราะห์ ROI สามารถเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการฝึกอบรมพนักงานของเรา

พัฒนาความเป็น Leadership และ Team Development เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับองค์กรและคุ้มค่าต่อการลงทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 088-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.