การสร้างความเข้าใจและสร้างทีมที่แข็งแกร่งผ่าน Workshop Meeting of the Minds

เป็นอีกวันที่ได้จัด Workshop ในหัวข้อเรื่อง Meeting of the Minds ให้กับผู้บริหารของบริษัทชั้นนำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ผู้เข้าร่วมทุกท่านมาถึงกันเช้ามาก คำถามแรกที่ทางเราได้ยินคือ “Workshop เสร็จกี่โมง” “เลิกเร็วกว่านั้นได้มั้ยครับ” ทำเอาถึงกับต้องเร่งรีบกันเลยทีเดียว

เมื่อเริ่ม Workshop แล้ว ใจความสำคัญของ Workshop นี้คือ การรู้จักตัวเองที่แท้จริง (Self Awareness) ไม่ใช่แค่รู้ว่าเราเป็นใคร เราชื่ออะไร แต่การรู้จักตนเองใน Workshop นี้คือ การรู้จัก Thinking and Behavior Preference

หลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า เรารู้จักตนเองไปทำไม ทำไมเราต้องรู้ด้วยว่าเราชอบวิธีการคิดแบบไหน เรามีพฤติกรรมแสดงออกแบบไหนที่เป็นตัวเรา แต่เคยสงสัยมั้ยว่า ทำไมเราอธิบาย Project ชิ้นนึงให้น้อง ๆในทีมฟังแล้วเค้าไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อออกไปซักที นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราควรรู้จัก Thinking and Behavior Preference ของเราและทีม วิธีการแสดงออกและวิธีการของความคิดของเราส่งผลต่อการทำงานอย่างมากและยังส่งผลต่อการพูดคุยสื่อสารกันในทีม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการที่บริษัทจะมี Performance ที่ดีและ Result ที่ดี เริ่มอยากรู้กันแล้วใช่มั้ยว่ามันคืออะไรและวัดผลได้อย่างไร

Emergenetics

Emergenetics สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิสัมพันธ์ของคนเรา ผ่านการเรียนรู้จาก Emergenetics Profile ซึ่ง Emergenetics ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถนำเอาความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในทีม Emergenetics ไม่ได้แค่เป็นแบบประเมิน แต่จะสร้างภาษาที่ง่าย เพื่อให้ความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นเรื่องง่ายและองค์กรสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

คุณลักษณะทางความคิด (THINKING ATTRIBUTES) นั้น สามารถจำแนกได้เป็น 4 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • 1.ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical) ซึ่งแทนด้วยสีน้ำเงิน คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกซ้ายในการวิเคราะห์ไตร่ตรอง หาเหตุผล มีตรรกะ
  • 2.ความคิดเชิงแบบแผน (Structural) ซึ่งแทนด้วยสีเขียว คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกซ้ายในการเรียบเรียง จัดการ รวมถึงการลำดับขั้นตอนของกระบวนการ เรียนรู้ใส่ใจในรายละเอียด และมีระเบียบปฏิบัติเด่นชัด
  • 3.ความคิดเชิงสานสัมพันธ์ (Social) ซึ่งแทนด้วยสีแดง คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกขวาในการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คนที่มีความคิดเชิงสานสัมพันธ์สูง มักเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเข้าถึงคนอื่น
  • 4.ความคิดเชิงมโนภาพ (Conceptual) ซึ่งแทนด้วยสีเหลือง คือการใช้คุณลักษณะของสมองซีกขวาในการสร้างมโนภาพ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และชอบมองภาพรวม

นอกเหนือจากนี้ ยังจำแนกคุณลักษณะทางพฤติกรรม (BEHAVIORAL ATTRIBUTES) ไว้อีก 3 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • 1.การแสดงออก (Expressiveness) เป็นคุณลักษณะของการตอบสนองในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบของวาจา สีหน้า ท่าทาง และการกระทำ
  • 2.ความมุ่งมั่น (Assertiveness) เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น จริงจัง และจุดยืนของตน เช่น รักความสงบ หรือ ชอบแข่งขัน
  • 3.ความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นคุณลักษณะของความเต็มใจ ความโอนเอียง และยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความคิดเห็น หรือการกระทำของผู้อื่น
Screen Shot 2566 08 30 at 13.36.15

เมื่อผู้เข้าร่วมทุกท่านได้รับ Emergenetics Profile ของตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าของเธอสีอะไร ของฉันสีอะไร มีการเดากันอีกด้วยว่าเธอสีนี้แน่นอนเพราะเธอชอบทำแบบนี้

เกิดบรรยากาศสนุกสนานในการร่วม Workshop หลังจากนั้นเราได้ให้ผู้เข้าร่วมแบ่งกลุ่มตามสีของ Emergenetics Profile และทำ Vacation Plan ของแต่ละสี ในแต่ละสีทุกท่านมีความชัดเจนในลักษณะการเขียนของตนเองมาก จนสามารถเดาเลยว่ากำลังอ่าน Vacation Plan ของสีไหนอยู่ มาถึงกิจกรรมที่ทำให้รู้จักคนในองค์กรเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมได้นั่งตามลำดับ Score ตาม Behavioral ของตนเองที่แสดงออก

หัวข้อ Expressiveness ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอยู่ในกลุ่ม Third-Third ผู้เข้าร่วมทุกท่านมีความอยากรู้จักเพื่อนๆ ในทีมแย่งกันถือไมค์โครโฟนซักถามและแสดงออกความคิดเห็นกันอย่างมาก ถึงกับเรียกเสียงหัวเราะได้เลยทีเดียว แต่ในความสนุกเราแฝงสาระอีกมากมาย คำถามที่สามารถนำไปปรับใช้ในหลายๆองค์กรได้เลยคือ ถ้าในทีมเป็นประเภท First-Third พูดไม่เคยทันหรือตอบไม่เคยทันเพราะท่านที่เป็น Third-Third พูดไปหมดแล้วเราจึงไม่ได้พูดอะไร หัวหน้าทีมจะแก้ปัญหานี้อย่างไร? ผู้เข้าร่วมได้เสนอความเห็นว่า เราต้องมีหัวข้อที่จะประชุมก่อนหรือมี List ของคำถามที่เราอยากฟังจากพนักงาน เพื่อให้ได้มีการทำการบ้าน เขียน Post it ไว้ หรือหัวหน้าควรเปิดโอกาสให้น้องกลุ่ม First-Third ได้แสดงออกความเห็นเป็นกลุ่มแรกๆ เพื่อที่จะให้เค้าเปิดใจและรับรู้ว่าความคิดและความเห็นของเค้าก็สำคัญต่อองค์กรและทีม สร้างพฤติกรรมให้เค้าอยากแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

หัวข้อ Assertiveness ผู้เข้าร่วมได้เขียน ข้อดีข้อเสีย ของระดับความมุ่งมั่นของตนเอง และได้ Case Studyว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะทำอย่างไรและได้มีการพรีเซนต์ให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟัง กิจกรรมนี้ช่วยทำให้คนในทีมเข้าใจและรู้จักสไตล์การทำงานของแต่ละคน ทำให้หัวหน้าได้รู้ว่าในความต่างยังมีข้อดีนะ แล้วเขาเหล่านั้นที่ต่างจากเราจะมีวิธีการจูนเข้าหากันได้ยังไง

หัวข้อ Flexibility ความหยืดหยุ่นในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรเข้าใจข้อดีข้อเสียของความยืดหยุ่นนี้ ทุกท่านได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และได้วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเราโดนเปลี่ยนแผนที่เราวางไว้กะทันหัน เราจะรับมืออย่างไร เหมือนที่เหตุการณ์จริงในการทำงาน ถ้าพี่ๆหัวหน้าที่เป็น Third-Third อยากเปลี่ยนแผนกระทันหัน พี่ๆ หัวหน้าควรจะบอกทีมที่เป็น First-Third ในทีมถึงเหตุผล อธิบายให้เขาฟังว่าทำไมเราถึงต้องเปลี่ยน เราอาจจะมีความคิดว่าคนที่เป็น First-Third เค้าจะไม่มีความยืดหยุ่นเลย แต่ในความเป็นจริงหลังจากได้สัมภาษณ์ผู้ที่เป็น First-Third ในองค์กร เราสรุปได้ว่าเค้าอาจจะแค่ต้องใช้พลังในการทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแผนและจัดการอารมณ์ที่มากกว่าปกติ แต่นั้นไม่ได้หมายถึงเค้าไม่สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแค่เราต้องมีเหตุผลที่ดีเข้าใจเท่านั้น

iStock 1480315193 edited

สุดท้ายจากที่ผู้เข้าร่วมอยากให้ Workshop เลิกกันไวขึ้นในตอนแรก ถึงกับต้องขอแย่งไมค์คืนกันเลยเพราะถึงเวลาที่กำหนดแล้ว ก่อนจะจากกันไปผู้เข้าร่วมได้แชร์ One Word Checkout ของตนเองและทุกท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า Workshop นี้ได้ทำให้รู้จักตนเองและรู้จักคนในองค์กรมากขึ้น เข้าใจแล้วว่าทำไมสไตล์การทำงานเค้าถึงเป็นแบบนี้ รู้วิธีการเข้าหากันมากขึ้นและจะนำสิ่งที่ได้ใน Workshop ครั้งนี้ไปปรับใช้ในทีมเพื่อพัฒนา Performance ในองค์กรและท่านที่เคยเข้าร่วม Workshop Meeting of the Minds ที่ต่างประเทศได้บอกว่า Workshop ครั้งนี้สนุกและทำให้เค้าเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเนื่องจาก Content และ Culture ที่ต่างกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่เกิดบรรยากาศสนุกสนานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.