Unveiling the Power of Communication

ความจริงก็คือสถานที่ทำงานทุกแห่งจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และค่านิยมที่มีร่วมกันตลอดจนผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ นอกเหนือจากองค์ประกอบเหล่านี้แล้ว ยังมีปัจจัยพื้นฐานบางประการ (หรือที่รู้จักในชื่อ 6 Cs of Culture) ที่มีส่วนช่วยต่อหลักปฏิบัติของทุกองค์กรด้วย   

ตามที่ระบุไว้ในชุดเครื่องมือ Culture Fitness ของเราประกอบด้วย:  

 • การสื่อสาร  (Communication)
 • การทำงานร่วมกัน  (Collaboration)
 • การดูแล  (Care)
 • การเชื่อมต่อ  (Connection)  
 • คำชมเชย  (Commendation)
 • อาชีพ  (Career)

Impact ของการสื่อสารคืออะไร?  

หลายๆคนจะรู้จักและเข้าใจว่าวัฒนธรรมคือ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมกันขององค์กร รวมไปถึง Personality ของสถานที่ขององค์กรและวิธีที่พนักงาน Interact กันทั้งภายในและภายนอก เมื่อเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญ เพราะเราแบ่งปันข้อมูล ตกลงข้อตกลงต่างๆผ่านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือข้อความการเขียน 

เมื่อทุกคนเข้าใจถึงเป้าหมายร่วมกันและนิสัยพฤติกรรมที่เราพยายามจะไปให้ถึง จะช่วยให้เราทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยให้มั่นใจว่าทีมมุ่งมั่นไปให้ถึงผลลัพธ์เป้าหมายของตน มีผลสำรวจจาก McKinsey พบว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ 20 – 25%   

การสร้างพื้นที่ทำงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับการสนับสนุนให้แสดงมุมมองของตนยังช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมอีกด้วย ในความเป็นจริงพนักงาน 85% รายงานว่าพวกเขามีแรงจูงใจมากที่สุดเมื่อฝ่ายบริหารอัปเดตข่าวสารของบริษัทเป็นประจำ และพนักงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าทุ่มเทในการทำงานให้ดีที่สุดมากขึ้น 4.6 เท่าเมื่อสิ่งที่เขาพูดไปได้มีคนรับฟัง ด้วยการสื่อสารแบบ Two-way communication ธุรกิจสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้นและเห็นผลลัพธ์ที่ทรงพลัง  

group of asian business people with casual suit wo 2023 11 27 05 16 45 utc edited

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะอย่างไร?

เมื่อการสื่อสารข้อมูลเป็นไปได้อย่างอิสระ ผู้บริหารและพนักงานจะสามารถยืนยัน 10 Sentiments นี้ได้อย่างสม่ำเสมอ

 1. ผู้นำและผู้จัดการอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ความคิดริเริ่ม และความก้าวหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ 
 2. พนักงานเข้าใจเป้าหมายขององค์กรและทีมของตน  
 3. พนักงานรู้ว่าองค์กรคาดหวังอะไรและรู้ว่าการกระทำและงานของเขามีส่วนทำให้ภาพรวมใหญ่ขึ้นอย่างไร  
 4. พนักงานทั้งหมดมีความโปร่งใสและซื่อสัตย์เกี่ยวกับชัยชนะ ความพ่ายแพ้ และโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
 5. พนักงานทุกระดับสามารถแบ่งปันข้อกังวลและคำถามโดยไม่ต้องกลัว และรู้ว่ามีคนที่จะรับฟังความคิดของพวกเขา 
 6. มีการให้ Feedback ซึ่งกันและกัน โดยพนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เสนอความคิดเห็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
 7. ขับเคลื่อนให้พนักงานได้แสดงความคิดและมุมมองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและวัตถุประสงค์ในที่ทำงาน  
 8. เคารพและใส่ใจในความเชื่อและไอเดียที่แตกต่าง แม้ว่าความคิดเหล่านั้นจะแตกต่างจากผู้คนส่วนมากก็ตาม 
 9. บทสนทนาและ Feedback ได้รับการจัดการด้วยความจริงใจและเอาใจใส่  
 10. การกระทำของผู้นำและพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
business team analyzing financial documents meeti 2024 01 30 17 54 42 utc edited

เคล็ดลับในการมีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม 

เรารู้ว่าวิธีที่แต่ละคนต้องการให้และรับข้อมูลจะแตกต่างกันไป เราแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างทางรูปแบบความความคิดและพฤติกรรมโดยสามารถวัดผลได้ 

แนวคิดเหล่านี้ไปใช้ ส่งเสริมให้พนักงานแสดงออก:   

 • The Why คนที่ชื่นชอบเหตุผลและตรรกะเบื้องหลังการตัดสินใจหรือการนำข้อมูลเยอะๆมาประมวลผล 
 • The How คนที่ชื่นชอบวิธีการ การวางแผน Detail รวมถึงระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและความคาดหวังของผู้อื่น  
 • The Who คนที่มุ่งเน้นความคิดความสัมพันธ์ เรื่องผู้คน บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือคนได้รับผลกระทบ 
 • The What if คนที่มีไอเดียภาพใหญ่ ชอบตั้งคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำแบบนี้…หรือความเป็นไปได้ของ Concept 
portrait of asian creative business team 2023 11 27 05 03 01 utc edited

สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาวิธีการสื่อสารและ Content สู่ผู้ฟังประกอบไปด้วย:  

 • การให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น โดยให้มีช่องทางให้แต่ละคนได้ไตร่ตรองและตอบกลับ ตลอดจนถามคำถาม 
 • การใช้น้ำเสียงและการเลือกใช้คำเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นนั้นชัดเจนและโน้มน้าวผู้ฟังได้  
 • อธิบายว่ามีพื้นที่สำหรับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด เพื่อให้พนักงานทราบว่าเนื้อหานั้นเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรได้หรือไม่ 

พร้อมปลดล็อกศักยภาพพนักงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ? โปรแกรมพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ของเรา ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Us

Source: emergenetics.com

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.