วิธีออกแบบโปรแกรมพัฒนาผู้นำให้ประสบความสำเร็จ (Designing Successful Leadership Development Programs)

ไม่ว่าคุณจะสนับสนุนพนักงานในบทบาทความเป็นผู้นำในปัจจุบันหรือสนับสนุนพนักงานที่กำลังจะเป็นผู้นำในอนาคตให้สร้างทักษะใหม่ๆ การมี Training ที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นพื้นฐานในการช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จในองค์กรของคุณได้

สิ่งที่สำคัญคือโปรแกรมพัฒนาความเป็นผู้นำควรสะท้อนถึงค่านิยมและวิสัยทัศน์ขององค์กร หลักสูตรควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนซึ่งสรุปว่าผู้เข้าร่วมจะพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะอย่างไรซึ่งจะช่วยให้ผู้นำออกแบบและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่มีความหมายซึ่งจะช่วยให้องค์กรก้าวข้ามความท้าทายได้

การพัฒนาความเป็นผู้นำควรมีความสำคัญสูงสุดหรือไม่?
(Should leadership development be a top priority?)

ผู้นำขององค์กรมีส่วนสำคัญในการกำหนดบุคลากร ประสิทธิภาพการทำงาน และวัฒนธรรมของบริษัท การลงทุนเพื่อการเติบโตทางสายอาชีพเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ หากคุณมีความต้องการหรือความสนใจในการปรับปรุงความเป็นผู้นำทั่วทั้งองค์กรของคุณ อาจถึงเวลาแล้วที่จะยกระดับแผนงานการพัฒนาของคุณ

เพื่อให้โปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้นำมีประสิทธิภาพตามที่พวกเขาสมควรได้รับ การระบุบทบาทความเป็นผู้นำที่จำเป็นในพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าเป็นสิ่งสำคัญ สมาชิกในทีมจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) พนักงานฝ่ายการเรียนรู้และการพัฒนา และ C-Suite ควรทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพคืออะไรในองค์กรของตน

 • พวกเขามีทักษะอะไรบ้าง?
 • พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้าง?
 • พวกเขาเป็นหัวหน้าทีมมั้ย?
 • พวกเขาควรเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานในอนาคตอย่างไร?

การสร้างบุคลิกของผู้นำและการประเมินความสามารถในปัจจุบันเพื่อดูว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงไหนสามารถช่วยกำหนดเส้นทางข้างหน้าได้

1 1 1

การพัฒนาความเป็นผู้นำคืออะไร? (What is leadership development?)

การพัฒนาภาวะผู้นำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพบุคคลด้วยความรู้และความสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถโน้มน้าวและชี้แนะผู้คน กระบวนการ และทีมไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำครอบคลุมถึงความสามารถที่จับต้องได้ เช่น การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนทักษะด้านอารมณ์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ

ความคิดริเริ่มเพื่อการเติบโตเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล L&D หรือการพัฒนาองค์กร (OD) ซึ่งได้รับมอบหมายให้สร้างระบบและประสบการณ์เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาบุคลากร

โดยทั่วไปแล้วการฝึกอบรมความเป็นผู้นำไม่ใช่กิจกรรมเพื่อการศึกษาที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและความคาดหวังของพนักงานที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเทรนนิ่งอย่างต่อเนื่องในการช่วยให้บุคลากรของตนเรียนรู้และฝึกฝนคุณสมบัติและทักษะความเป็นผู้นำที่จำเป็น

การพัฒนาความเป็นผู้นำแตกต่างจากการพัฒนาการจัดการอย่างไร?
(How is leadership development different from management development?)

แม้ว่าคำว่าความเป็นผู้นำและผู้จัดการมักจะใช้แทนกันได้ แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง ผู้นำมีความสามารถในการจูงใจและฝึกสอนผู้อื่น ในขณะที่ผู้จัดการมีทักษะในการดูแลบุคคลและโครงการเพื่อให้แน่ใจว่างานจะเสร็จสิ้น

ทักษะทั่วไปที่พบใน Leader กับ Manager ที่ดี
(Common Skills Found in a Good Leader versus a Good Manager)

table leadership vs management

คุณอาจพบว่าองค์กรของคุณมีผู้นำที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลทีมตลอดจนประสานงานในทีมคุณอาจพบผู้นำที่ไม่มี Direct Report และยังสามารถระดมพนักงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้นอกจากนี้คุณยังอาจพบบุคลากรที่อยู่ในทั้งสองประเภทของผู้จัดการและผู้นำ

เหตุใดการฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำจึงมีความสำคัญ?
(Why is leadership development training important?)

ผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจและมีประสิทธิภาพคือผู้ที่มีส่วนสำคัญในธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองและมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมในองค์กร ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือของพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เมื่อผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม แผนก หรือทั้งองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความมั่นใจ และทำให้ผู้คนรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วม วัฒนธรรมในที่ทำงานทั้งหมดก็จะได้รับประโยชน์

การพัฒนาผู้นำยังเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าระยะยาวของธุรกิจ ผู้บริหารต้องการพนักงานในบริษัทที่พร้อมและสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตได้ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 11% ขององค์กรที่ได้รับการสำรวจในการเซอเวย์ภาวะผู้นำระดับโลกปี 2021 เท่านั้นที่รายงานว่าพวกเขามีกลุ่มผู้นำที่แข็งแกร่งหรือแข็งแกร่งมาก

การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมีผลกระทบอย่างไร?
(What is the impact of effective leadership development?)

เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมออกแบบโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ จะทำให้เกิด:

 • แรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น (Increased Motivation)

พนักงานมักจะมีพลังเมื่อมีโอกาสเรียนรู้ การให้การฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำสามารถดึงดูดพนักงาน สร้างเส้นทางสู่การเติบโตทางอาชีพ และทำให้องค์กรมีการพัฒนา นอกจากนี้ เมื่อพนักงานมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง พวกเขามักจะเชี่ยวชาญในการสนับสนุนและให้กำลังใจผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งสามารถขยายแรงจูงใจในองค์กรได้

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (Improved Workplace Performance)

พนักงานมักจะมีพลังเมื่อมีโอกาสเรียนรู้ การให้การฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำสามารถดึงดูดพนักงาน สร้างเส้นทางสู่การเติบโตทางอาชีพ และมอบเครือข่ายความปลอดภัยให้กับธุรกิจโดยการพัฒนาช่องทางของผู้มีอิทธิพล นอกจากนี้ เมื่อบุคลากรมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง พวกเขามักจะเชี่ยวชาญในการสนับสนุนและให้กำลังใจผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งสามารถขยายแรงจูงใจในองค์กรได้

 • การรักษาพนักงานที่สูงขึ้น (Elevated Employee Retention)

ผู้นำที่ดีจะมีความสามารถพิเศษในการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คน แนวทางของผู้นำในการสร้างทีมหรือวิธีที่พวกเขาช่วยให้ผู้คนเอาชนะความท้าทายสามารถเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้พนักงานสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง เมื่อพนักงานมีอิทธิพลเหนืองาน รู้สึกได้รับการสนับสนุนให้ใช้ชุดทักษะและมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ความผูกพันของพนักงานก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น คะแนนการมีส่วนร่วมเชิงบวกยังสัมพันธ์กับการรักษาลูกค้าที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถเสริมผลกำไรของบริษัทได้

ศักยภาพความเป็นผู้นำข้อไหนที่ควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญในโปรแกรมการฝึกอบรม
(What core leadership capacities should be prioritized in training programs?)

ทัศนคติต่อการทำงานกำลังเปลี่ยนไป พนักงานต้องการมากกว่าแค่ปฏิบัติตาม พวกเขากำลังมองหาโอกาสในการมีส่วนร่วมในสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเอง โอกาสที่จะได้รับแรงบันดาลใจ และสถานที่ที่พวกเขาจะได้รับคุณค่าและการสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพของพวกเขา

รูปแบบความเป็นผู้นำแบบสั่งการและควบคุมไม่เหมาะกับพนักงานหรือองค์กรอีกต่อไป ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีทักษะด้านอารมณ์ (soft skills) หรือทักษะด้านอำนาจ (power skills) อย่างเหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมโปรแกรม ให้มุ่งเน้นที่การเสริมศักยภาพให้พวกเขาเป็น:

 • ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Intelligence (EQ) Enthusiasts)
 • แชมเปี้ยนในการสื่อสาร (Communication Champions)
 • ตัวขับเคลื่อนความหลากหลายทางปัญญา (Cognitive Diversity Drivers)
 • ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ (Bastions of Belonging)
 • ผู้รอบรู้ในการโคชชิ่ง (Coaching Connoisseurs)

ผู้ชื่นชอบความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence (EQ) Enthusiasts)

Oxford Dictionary ให้นิยาม EQ ว่าเป็นความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของคุณและของผู้อื่น และประพฤติตนอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ที่ Emergenetics เรารู้ว่าสิ่งนั้นเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ในตนเอง โดยการทำความเข้าใจตนเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ที่จะรับรู้ถึงจุดแข็ง จุดบอด และแนวโน้มโดยธรรมชาติของตนเอง

เราสนับสนุนให้ทุกคนที่สนใจในการพัฒนาความเป็นผู้นำเริ่มต้นด้วยการใช้โปรไฟล์ Emergenetics เครื่องมือนี้ช่วยให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาคิดและประพฤติโดยกำเนิดอย่างไร ขณะเดียวกันก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบอื่นๆ ด้วยการสร้างคุณค่าในมุมมองที่แตกต่างกัน ผู้นำสามารถเพิ่มความเห็นอกเห็นใจและ EQ ได้

แชมเปี้ยนในการสื่อสาร (Communication Champions)

หากอิทธิพลและแรงจูงใจเป็นศูนย์กลางของการเป็นผู้นำ ความสำคัญของทักษะการสื่อสารก็ไม่สามารถมองข้ามได้ วิธีการสื่อสารของแต่ละคนจะส่งผลโดยตรงต่อพลังงานของพวกเขา หากสมาชิกในทีมมีเครื่องมือ เช่น Emergenetics ที่เปิดเผยวิธีที่ผู้อื่นต้องการแบ่งปันและรับข้อมูล พวกเขาสามารถแมชวิธีการพูดคุยในลักษณะที่สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อ และจูงใจได้

ควรรู้ไว้ว่า (Keep in Mind) :

ความสามารถในการพูดและเขียนที่มีประสิทธิภาพยังไม่เพียงพอ พนักงานต้องการมีเสียงในบทบาท องค์กร และอนาคตของตน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำจะต้องเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยมด้วย ต้องแน่ใจว่าได้จัดเตรียมกลยุทธ์และการฝึกอบรมที่ส่งเสริมการฟังอย่างกระตือรือร้น สาธิตวิธีการให้และรับคำติชม รวมถึงส่งเสริมการสนทนาสองทาง

ตัวขับเคลื่อนความหลากหลายทางปัญญา (Cognitive Diversity Drivers)

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคต บริษัทต่างๆ ต้องการพนักงานที่สามารถเปิดรับมุมมองที่แตกต่างได้อย่างสบายใจ การศึกษาจำนวนมากได้แสดงให้เห็นว่าความหลากหลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายทางความคิด มีบทบาทในการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นั่นหมายความว่าผู้บริหารที่มีประสิทธิผลและ ผู้มีอิทธิพลในที่ทำงานควรเปิดรับแนวทางที่หลากหลาย เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และยินดีรับมุมมองที่หลากหลาย

ด้วยการสร้างโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นไปที่การขยายวิธีที่ผู้นำคิดและเปิดเผยคุณค่าของการเข้าถึงจิตใจของพวกเขา แต่ละบุคคลจะสามารถควบคุมความหลากหลายทางความคิดเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและประสิทธิภาพ

ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ (Bastions of Belonging)

พนักงานที่มีส่วนร่วมรู้ว่าพวกเขาเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าขององค์กร และรู้สึกว่ามีคนเห็น ได้ยิน และได้รับการชื่นชม ผู้นำที่ดียินดีและสามารถออกแบบพื้นที่ปลอดภัยให้แต่ละคนอยู่รวมกันได้ เริ่มต้นด้วยการเห็นคุณค่าของการมีพนักงานมาจากกลุ่มที่หลากหลาย และมุ่งมั่นที่จะรับฟังข้อกังวลและความสนใจของพวกเขา

เพื่อช่วยให้ผู้นำพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างทีม สร้างความคิดบวกของกลุ่ม ตลอดจนให้คุณค่ากับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและปลอดภัยทางจิตใจประเภทนี้จะช่วยให้พนักงานเห็นว่าเสียงของพวกเขามีความสำคัญ และสนับสนุนให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูล ความท้าทาย และแนวคิดอย่างมั่นใจ

ผู้รอบรู้ในการโคชชิ่ง (Coaching Connoisseurs)

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะชี้แนะ เพิ่มศักยภาพ และสนับสนุนการพัฒนาทักษะในผู้อื่น เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนสามารถเป็นตนเองที่ดีในการทำงานได้ ที่ Emergenetics เรารู้ว่าเมื่อพนักงานใช้จุดแข็งของตน พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมและมีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อพนักงานได้รับข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตต่อไป พวกเขาก็จะขยายความสามารถของตนเองและมักจะชื่นชมการสนับสนุนการพัฒนาทางหน้าที่การงาน

ด้วยการมอบเครื่องมือและกรอบการทำงานแก่ผู้นำ เช่น ประวัติ Emergenetics เพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีความหมายและส่งเสริมให้พนักงานใช้จุดแข็งของพวกเขา พวกเขาสามารถสร้างขีดความสามารถในผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับความสำเร็จในอนาคต

ความเป็นผู้นำมีลักษณะอย่างไรผ่านคุณสมบัติ Emergenetics?
(What does leadership look like through the Emergenetics Attributes?)

วิธีที่ผู้คนชอบคิดและประพฤติน่าจะบ่งบอกถึงแนวทางการเป็นผู้นำโดยกำเนิดของพวกเขา เนื่องจากผู้เข้าร่วมโปรแกรมเริ่มคุ้นเคยกับสไตล์ตามธรรมชาติของตนเองแล้ว การพิจารณาโปรไฟล์ Emergenetics และระบุแนวโน้มและจุดแข็งทั่วไปบางประการของความชอบแต่ละอย่างอาจเป็นประโยชน์

pillarpage profiles 1
 • นักคิดเชิงวิเคราะห์มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นหลัก และใช้แนวทางเชิงตรรกะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • นักคิดเชิงโครงสร้างมักจะเก่งในการสร้างระเบียบและระบุกระบวนการเพื่อชี้แนะผู้คนและผลักดันโครงการไปข้างหน้า
 • นักคิดทางสังคมมักมองธุรกิจจากมุมมองเชิงสัมพันธ์ และอาจโน้มตัวไปสู่รูปแบบการทำงานร่วมกันและให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นหลัก
 • นักคิดเชิงแนวคิดมีพลังจากภาพรวมและมักจะสร้างแรงบันดาลใจผ่านแนวคิดและแนวทางแก้ไขที่เป็นทันสมัย
 • ผู้นำที่มีลักษณะการแสดงออกในระดับหนึ่งในสามมักจะมีความสามารถพิเศษในการฟังและรักษาความสงบในทุกสถานการณ์ ในขณะที่ผู้นำที่มีลักษณะการแสดงออกในระดับสามในสามมักจะมีพลังมากและมีความกระตือรือร้น
 • ผู้นำที่มีลักษณะความมุ่งมั่นในระดับหนึ่งในสามอาจมีความสามารถพิเศษในการฟังและรักความสงบ ในขณะที่ผู้นำที่มีลักษณะความมุ่งมั่นในระดับสามในสามมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในการมุ่งมั่นในการก้าวไปข้างหน้า
 • ผู้นำที่มีลักษณะแบบยืดหยุ่นในระดับหนึ่งในสามมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับทิศทางและการตัดสินใจ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ผู้นำที่มีลักษณะแบบยืดหยุ่นในระดับสามในสามมักจะเปิดทางเลือกต่างๆ และสนับสนุนให้มีการแก้ไขเส้นทางที่วางไว้ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง

ใครควรเข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ?
(Who should attend a leadership development program?)

คำว่า “ผู้อำนวยการ” หรือแม้แต่ “ผู้จัดการ” ไม่จำเป็นต้องอยู่ในชื่อของบุคคลเพื่อที่จะเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ แม้ว่าสมาชิกในทีมที่มีบทบาทผู้บริหารแบบดั้งเดิมจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน แต่ก็มีแนวโน้มว่าผู้คนจำนวนมากในธุรกิจของคุณจะมีโอกาสที่แข็งแกร่งในการสร้างทักษะความเป็นผู้นำหลัก เมื่อคุณวางแนวความคิดหรือพัฒนาโปรแกรมความเป็นผู้นำของคุณ ให้พิจารณาผู้ชมต่อไปนี้:

 • ผู้นำที่มุ่งมั่น (Aspiring leaders)
 • พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High-potential performers)
 • ผู้จัดการและผู้นำทีม (Managers and team leads)
 • ผู้จัดโครงการ (Project organizers)
 • กรรมการและผู้บริหาร (Directors and executives)

ควรรู้ไว้ว่า (Keep in Mind) :

ผู้นำระดับสูง ผู้นำคนใหม่ และผู้นำในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีความต้องการการเทรนนิ่งที่แตกต่างกันโดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และบทบาทก่อนหน้าของพวกเขา พวกเขาอาจมีความคาดหวังที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการเติบโตและการพัฒนาที่พวกเขาควรเข้าร่วม

ผู้คนมองหาอะไรในโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ?
(What do people look for in a leadership development program?)

แง่มุมที่ท้าทายที่สุดของโครงการฝึกอบรมเหล่านี้ก็คือเทรนนิ่งแบบเดียวไม่ได้เหมาะกับทุกคน การศึกษาจาก Global Leadership Forecast ของ DDI ถามว่าผู้นำต้องการได้รับการศึกษาและเปิดเผยว่าอย่างไร:

 • 39% สนใจการฝึกอบรมแบบพบปะกันอย่างเป็นทางการ
 • 42% ต้องการการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดแข็งของผู้นำ
 • 48% ต้องการงานด้านการพัฒนา
 • 48% มองหาการฝึกสอนจากภายนอก

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถควรพิจารณาใช้วิธีการฝึกอบรมแบบหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของพวกเขามากที่สุด

อะไรคือสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ของโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ?
(What are the non-negotiables of a successful leadership development program?)

โปรแกรมการฝึกอบรมความเป็นผู้นำมีแนวโน้มที่จะดูแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ โดยพิจารณาจากความสามารถและจุดแข็งของทีม HR และ L&D ของคุณ รวมถึงจำนวนพนักงานด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างหนึ่งในโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ ให้พิจารณาหลักการสี่ประการ:

 • นำเสนอรูปแบบที่หลากหลาย
 • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดบอด
 • รวบรวม feedback
 • ทำให้เป็นเรื่องง่าย

นำเสนอรูปแบบต่างๆ

เนื่องจากผู้คนมีความชอบในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน วิธีที่ดีที่สุดคือโปรแกรมการพัฒนาจะรวมเอาประสบการณ์ต่างๆ ผสมผสานกัน เช่น:

 • นำเสนอรูปแบบที่หลากหลาย (Offering variation)
 • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดบอด (Providing insight into strengths and blind spots)
 • รวบรวม feedback( Integrating feedback loops)
 • ทำให้เป็นเรื่องง่าย (Making it easy)

นำเสนอรูปแบบต่างๆ (Offering Variation)

เนื่องจากผู้คนมีความชอบในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน วิธีที่ดีที่สุดคือโปรแกรมการพัฒนาจะรวมเอาประสบการณ์ต่างๆ ผสมผสานกัน เช่น:

 • การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ (Formal trainings)
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)
 • โซลูชันตามการประเมิน (Assessment-based solutions)
 • การ Coaching

ตัวอย่างการนำเสนอแต่ละประเภท (Examples of Each Type of Experience)

table experience

การมีตัวเลือกการฝึกอบรมที่หลากหลายจะตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้ฟังเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมและนำเสนอ การมีความหลากหลายยังสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ได้เนื่องจากผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ L&D มักจะพบว่าทักษะความเป็นผู้นำอาจทำได้ง่ายกว่าผ่านการฝึกสอนหรือการมอบหมายงานที่ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับการเรียนรู้ในห้องเรียน

ให้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องจุดแข็งและจุดบอด (Providing Insights Strengths & Blind Spots)

แนวคิดที่ดีที่สุดมาจากกลุ่มคน ไม่ใช่แค่ผู้นำเพียงคนเดียว ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเองในโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ คุณสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมมองเห็นพรสวรรค์ที่มีมาแต่กำเนิดของตนเอง และเข้าใจว่าพวกเขาอาจต้องการการสนับสนุนจากผู้อื่นในจุดใด

การประเมินPsychometric เช่น โปรไฟล์ Emergenetics จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการแสดงให้แต่ละคนเห็นว่าความฉลาดของพวกเขาอยู่ที่ไหน ขณะเดียวกันก็ดึงความสนใจไปที่จุดบอดที่ต้องระวังด้วย ด้วยการค้นพบตนเองนี้ ผู้นำจะตระหนักถึงคุณค่าของจุดบอดเหล่านี้ และชื่นชมผู้ที่สามารถเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้

รวบรวม feedback (Integrating Feedback Loops)

สิ่งสำคัญคือการรับฟังผู้เข้าร่วมโปรแกรมของคุณและผู้ที่อยู่รอบนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรับฟัง Feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมการพัฒนาความเป็นผู้นำ ผู้ที่พวกเขาร่วมงานด้วย และบุคลากรที่พวกเขาดูแล

มีข้อมูลมากมายที่คุณสามารถรวบรวมได้ ดังนั้นให้พิจารณาว่าองค์ประกอบใดที่จะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการมากที่สุด แนวคิดบางประการ ได้แก่ แบบสำรวจหลังการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วม การประเมินทักษะ หรือการทบทวน 360 ครั้งเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแต่ละวัน

ทำให้เป็นเรื่องง่าย (Making it Easy)

บ่อยครั้งที่คนที่คุณต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมความเป็นผู้นำคือบุคคลที่กระตือรือร้นที่สุดในหลายๆ องค์กร เพื่อสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมและใช้ความสามารถที่เพิ่งค้นพบ ให้ค้นหาวิธีเสริมสร้างประโยชน์ของการมีส่วนร่วม พิจารณาตัวเลือกต่างๆ เช่น:

 • นำเสนอการฝึกอบรมระยะสั้น พอดีๆ
 • เปิดโอกาสให้ผู้นำมีส่วนร่วมตามจังหวะของตนเอง
 • เปลี่ยนเนื้อหาในชั้นเรียนให้เป็นวิธีการหรืออินโฟกราฟิก
 • จัดทำเทมเพลตเพื่อรองรับ Feedback ข้อเสนอแนะ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • หรือทักษะที่จำเป็นอื่นๆ

คุณจะสร้างโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำให้พนักงานมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
(How do you build an engaging leadership development program?)

การสร้างหรือเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ เพื่อสนับสนุนพนักงานในตำแหน่งผู้นำในปัจจุบันและผู้นำในอนาคตของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนเวลาล่วงหน้าเพื่อออกแบบกลยุทธ์ที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่ผู้เข้าร่วมของคุณต้องการ ตลอดจนวางตำแหน่งขององค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

2 2

เคล็ดลับ 8 ข้อในการขยายประสิทธิผลของโปรแกรมความเป็นผู้นำของคุณ
(8 Tips to Amplify the Effectiveness of Your Leadership Programs)

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 6

1. ระบุเป้าหมายของคุณ (Identify your goals)

พิจารณาวัตถุประสงค์ในองค์กรของคุณ และระบุว่างานของคุณในการพัฒนาความเป็นผู้นำจะสอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายอย่างไร ด้วยความรู้นี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะได้ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คุณอาจต้องการกำหนดเป้าหมายตามจำนวนผู้เข้าร่วมและตัวชี้วัดการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือตั้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความรู้สึกและการรับรู้ในคุณภาพ

2

2. ทำความเข้าใจผู้เข้าร่วม (Understand your audience(s))

กำหนดผู้ที่คุณต้องการให้เข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและสร้าง Persona สำหรับแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้นำที่มีความมุ่งมั่น ผู้นำระดับสูง หรือผู้จัดการ ใช้เวลาในการวิเคราะห์และเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทาย วัตถุประสงค์ในการเติบโตของอาชีพ และความสนใจ ทำเซอเวย์ของเพื่อนร่วมงาน ผู้ทำงานร่วมกัน หรือผู้รายงานโดยตรง เพื่อศึกษามุมมองเกี่ยวกับคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่จำเป็นหรือขาด

3

3. วางแผนประสบการณ์การเรียนรู้แบบภาพรวม (Plan a holistic learning journey)

การฝึกอบรมเพียงครั้งเดียวอาจไม่เหมาะกับทุกคน ดังนั้นควรจัดอบรมที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ ประเภทต่างๆในเวลาที่แตกต่างกัน ลองนึกถึงวิธีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเรียนรู้ เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ การลงมือปฏิบัติจริง การทำงานร่วมกับชุมชน หรือการลองผิดลองถูก สานต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างทุกสิ่ง เราสามารถใช้แหล่งข้อมูลจากภายนอกและผู้เชี่ยวชาญภายในที่สามารถเสนอแนวทางเพิ่มเติมได้

4

4. ระบุสิ่งที่ต้องมีและโอกาสเพื่ออิสรภาพ (Identify must-haves and opportunities for freedom)

นอกเหนือจากการกำหนดเส้นทางสำหรับโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำของคุณแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องประเมินว่าจุดใดที่คุณจะยึดมั่นและจุดใดที่คุณจะมีความยืดหยุ่น อาจมีทักษะความเป็นผู้นำบางอย่างที่บุคคลต้องมีในองค์กรของคุณ และคุณอาจเสนอช่องทางที่แตกต่างกันเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสร้างความสามารถเหล่านั้น

5

5. ค้นหา cheerleaders และ executive sponsors
(Find your cheerleaders and executive sponsors)

การได้รับความสนใจจากนอกแผนก HR หรือ L&D คนที่ตื่นเต้นกับหลักสูตรของคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ค้นหาผู้นำที่เชื่อมั่นในงานของคุณและผู้มีอิทธิพลที่ตื่นเต้นที่จะเข้าร่วม สนับสนุนความคิดริเริ่มโดยจัดให้มีประเด็นพูดคุย ขอให้พวกเขาแบ่งปันข้อมูลอัปเดตในการประชุมบริษัท หรือใช้คำพูดเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ในช่องทางการสื่อสารภายในของคุณ

6

6. กำหนดแผนปฏิบัติการของคุณ (Define your action plan)

ขณะที่คุณกำลังพิจารณาที่จะพัฒนาโปรเจคมากมาย คุณน่าจะมีไอเดียมากกว่าที่คุณจะสามารถลงมือทำ ในกรณีนี้ ผู้สนับสนุนผู้บริหารและเชียร์ลีดเดอร์ของคุณสามารถช่วยคุณในการวางแผนการดำเนินการได้ เรียงลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดแผนการ รวมถึงระบุเป้าหมายระยะสั้นและเหตุการณ์สำคัญระยะยาวเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ครอบคลุม

7

7. แจ้งให้พนักงานทราบ (Keep employees informed)

แม้ว่าการมุ่งเน้นส่วนใหญ่ของคุณจะใช้เวลาไปกับการสร้างหลักสูตร การจัดหาเนื้อหาจากภายนอก และการออกแบบโปรแกรมจริง แต่ให้คำนึงถึงวิธีที่คุณจะทำให้พนักงานตระหนักถึงโอกาสการฝึกอบรมและมีส่วนร่วมในการทำงาน

8

8. วัดผลลัพธ์ (Measure results)

ให้ผู้สนับสนุนระดับผู้บริหารมีส่วนร่วมโดยการพูดถึงผลกระทบที่จับต้องได้จากการทำโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ เนื่องจากมีกิจกรรมการแข่งขันมากมายเกิดขึ้นภายในองค์กร การมีหน่วยวัดที่เกี่ยวข้องและเรื่องราวความสำเร็จจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและขยายแผนงาน ใช้เป้าหมายที่ระบุในขั้นตอนที่ 1 เพื่อกำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) การวัดผล และกลไกผลตอบรับเพื่อประเมินผลลัพธ์

Emergenetics จะขยายทักษะความเป็นผู้นำได้อย่างไร
(How can Emergenetics amplify leadership skills?)

การสร้างโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องใช้เวลาและพลังงาน และ Emergenetics สามารถช่วยให้คุณติดตามพนักงานของคุณไปตามเส้นทางสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ผู้นำจะค้นพบความชื่นชอบทางความคิดและพฤติกรรมโดยกำเนิดของตนผ่านโปรไฟล์ Emergenetics เพื่อเพิ่มความเข้าใจในตนเองและเปิดเผยจุดแข็งส่วนบุคคล

3 2

โปรแกรมการฝึกอบรมและเวิร์กช็อปของเรามอบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อให้บุคคลตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางความคิดและจุดแข็งของทุกคุณลักษณะ

ผ่านการเรียน Digital learnings และ online portal ผู้นำค้นพบกลยุทธ์และแอปพลิเคชันเพื่อช่วยให้พนักงานสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ และฝึกสอนบุคลากรตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา นอกจากนี้เรายังจัดหาทรัพยากรที่ช่วยให้ผู้นำเข้าใจบุคลากรของตนและรับกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

Source: www.emergenetics.com

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.