3 Hallmarks of Powerful Coaching Relationships

3 สิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ในการโค้ช


Leader As Coach (ผู้นำในฐานะโค้ช) มีความแตกต่างจาก External Coach (โค้ชจากภายนอก) อย่างไร

หัวใจสำคัญ คือ ความสัมพันธ์ในการที่จะโค้ชมีความเหมาะสมไหม จากมุมมองของผู้ถูกโค้ชซึ่งเราจะขอเรียกว่า “Talent” มักจะตั้งคำถามว่าเราเชื่อใจและให้สิทธิ์ในการเป็นโค้ชแก่ผู้นำท่านนั้นแล้วหรือยัง การเรียนรู้ในฐานะที่เป็น Leader As Coach มีความแตกต่างในเรื่องของการเป็น External Coach ในขณะที่โค้ชจากภายนอกจะเข้ามาเมื่อถูกจ้างให้มาทำโค้ชแต่ Leader As Coach ที่เป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงานที่เราทำงานร่วมกันในทุกๆ ดังนั้น สิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราทำจะเป็น Personal Brand ที่ติดตัวเรา ผู้บริหารบางท่านผ่านการอบรมมาแล้วหลายหลักสูตร มีประสบการณ์ในด้านการโค้ชมานับไม่ถ้วน แต่อาจไม่ได้ให้สิทธิ์ในการเป็นโค้ชเนื่องด้วยคำพูดเรื่องโค้ชกับการกระทำไม่ได้สอดคล้องกัน

ทุกครั้งที่ทาง ADGES ได้มีโอกาสทำหลักสูตรให้กับทาง Bluepoint Leadership เรามักจะถามผู้เข้าร่วมอบรมว่า ‘จริงๆ แล้ว เราเปิดรับการโค้ชจากทุกคน หรือเราเองก็เลือกที่จะฟังใคร และไม่ใช่ทุกคนที่เราให้สิทธิ์ในการเป็นโค้ช’ ผู้เข้าร่วมอบรมหลายท่านส่วนมากบอกว่า ‘ต่อให้เป็น CEO ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะยอมให้โค้ชง่ายๆ’ ยิ่งเป็นการอบรมให้กับกลุ่ม New Gen. หรือ ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง (Hi-Potential) ที่มีความมั่นใจสูง นี่เองเป็นจุดแรกๆ ที่ทำให้การโค้ชไม่เป็นผล เนื่องจากตัวโค้ชเองให้ความสำคัญกับเทคนิคมากกว่าการยอมรับจากพนักงาน ทาง Gregg Thompson จาก Bluepoint บอกกับเราใน clip นี้ว่า ความสัมพันธ์ในการโค้ชที่จำเป็นต้องนำมาใช้มี 3 ข้อ คือ

  1. Appreciation – การชื่นชมและรับรู้จุดเด่นของ Talent ซึ่งบางครั้ง Talent เองอาจจะไม่ได้รู้ตัว
  2. Confrontation – การเผชิญหน้ากับ Talent ในเชิงสร้างสรรค์ การสร้างบรรทัดฐานและความคาดหวังที่สูงกับคนอื่นเพราะเราเชื่อในศักยภาพของเขาว่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีได้จริงๆ
  3. Accountability – การให้ Talent รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของตน การให้ผู้ที่รับการโค้ชได้ตระหนักว่าศักยภาพทั้งหลายต้องถูกสร้างจากตัวเองไม่ใช่หน้าที่ของผู้อื่น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิดีโอที่แนบมาด้านล่างนี้

ADGES ได้นำหลักสูตรของ Bluepoint Leadership มาสร้างองค์ความรู้เรื่องโค้ชที่สามารถสร้างบันดาลใจให้กับผู้นำที่ต้องการโค้ชมาและเห็นผลจริง สนใจโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารของ Bluepoint Leadership ติดต่อ email: [email protected] หรือ โทร.088-028-1111

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.