3C of Leader As Coach

“การจะทำให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีผู้นำที่ช่วยโค้ช ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีม ผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสมาชิกในทีมให้ดียิ่งขึ้น”

Leader as Coach Workshop เป็นโปรแกรมจะช่วยให้ผู้นำเป็นโค้ชผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสมาชิกในทีมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับผู้นำที่ต้องการเป็นบุคคลที่พนักงานหรือลูกน้องอยากรับการโค้ชอย่างแท้จริง โดยใช้ “Three C Coaching Model” ประกอบไปด้วย

1. Character – ความมั่นใจในบทบาทของตนเองในฐานะโค้ช และมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จที่มีให้กับทีม ใน Workshop จะช่วยทำให้คุณได้รู้คุณค่า แรงจูงใจ พรสวรรค์ และความตั้งใจของคุณ รวมถึงช่วยทำให้ได้รู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการโค้ชของคุณอีกด้วย

2. Connection – จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์แบบ Peer-to-peer Connection ที่เกิดจากความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดความสามารถในการมองเห็นศักยภาพของสมาชิกในทีม สร้างการเผชิญหน้ากันอย่างสร้างสรรค์

3. Conversation – เพื่อให้ผู้เข้าร่วม Workshop มีประสบการณ์โค้ชแบบสมจริง จะได้ลอง Coaching และใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วม Workshop มีส่วนร่วมในการสนทนาที่เน้นการชี้นำที่มีจุดมุ่งหมาย อย่างมีจิตสำนึกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:

  • การโค้ชที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
  • ฝึกฝนการโค้ชในการสื่อสารกันแบบ Real-time รับข้อเสนอแนะ คำติชม และผลลัพธ์แบบรายบุคคล
  • เพิ่มความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดการชื่นชม, ความรับผิดชอบ, และการเผชิญหน้ากันอย่างสร้างสรรค์
  • เพิ่มศักยภาพของการสื่อสารโดยการมีส่วนร่วมในการโค้ช
  • เรียนรู้วิธีริเริ่มและแนะนำการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย The Coaching Power Tools
  • สร้างแผนการพัฒนารายบุคคลที่มีเป้าหมายไปสู่การเป็น Leader as Coach

ผลลัพธ์ขององค์กร:

  • พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการความเป็นผู้นำและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านการโค้ช
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบส่วนบุคคลในระดับที่สูงขึ้น
  • กำหนดแนวทางที่สอดคล้องกันและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม

Workshop นี้เหมาะกับ:

ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับระดับสูง และผู้นำที่ต้องการโค้ชผู้อื่นให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การเรียนรู้ในเชิงลึกและการผลักการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารภายในองค์กร

ระยะเวลาในการ Workshop:

ระยะเวลาในการจัด Workshop ตามหลักสูตรจะใช้เวลาทั้งหมด 2 วัน เพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด แต่หากมีเวลาไม่เพียงพอก็ยังสามารถปรับระยะเวลา Workshop ให้เป็นแบบครึ่งวัน หนึ่งวัน หรือกำหนดเองตามความต้องการได้อีกด้วย

Leader as Coach มุ่งเน้นไปที่การเสริมศักยภาพสมาชิกในทีมให้บรรลุศักยภาพสูงสุด ให้พวกเขาสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก สนับสนุนและส่งเสริมการเติบโต นวัตกรรม และการทำงานร่วมกันในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ADGES มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้บริหารและองค์กรชั้นนำในการสร้างวัฒนธรรม การทำโค้ชชิ่งให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร โดยนำหลักสูตรของ Bluepoint Leadership มาสร้างองค์ความรู้เรื่องโค้ชที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำที่ต้องการโค้ชและเห็นผลจริง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email: [email protected] โทร.088-028-1111

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.