7 เทคนิคเสริมกำลังให้กลยุทธ์การรักษาพนักงาน (Employee Retention)

การสูญเสียพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กร มันไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบถึงกำลังใจในการทำงานและผลผลิตของบริษัทเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การเพิ่มต้นทุนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

  • การโพสท์ตำแหน่งงานว่าง
  • การสรรหาและว่าจ้าง
  • เวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร
  • การอบรมพนักงานใหม่
  • การสร้างทักษะให้พนักงานใหม่

การมองหาสมาชิกใหม่ของทีมเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอย่างมาก ทำให้ฝ่าย HR มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือการลงทุนในกลยุทธ์เพื่อรักษาพนักงาน (Retention) เอาไว้ขณะที่พวกเขายังอยู่กับองค์กร

กรณีตัวอย่างของการเพิ่มอัตราเก็บรักษาพนักงาน

ต้นทุนการเทิร์นโอเวอร์พนักงานขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ ประสบการณ์และทักษะเฉพาะบุคคล งบประมาณบางช่วงอาจสูงเป็นสองเท่าของเงินเดือนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารเลยทีเดียว

ดังนั้น ขณะที่คุณประเมินกลยุทธ์การเก็บรักษาพนักงาน อย่าลืมพิจารณาผลประกอบการประจำปีของบริษัทรวมถึงเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานเพื่อมองหาต้นทุนที่แท้จริงให้กับองค์กร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยทำให้ตระหนักถึงลกระทบจากการไม่ลงทุนในการมีส่วนร่วมของพนักงาน

7 กลยุทธ์เพื่อการเก็บรักษาพนักงาน

1. การจ้างงาน (Onboarding)

“Glassdoor กล่าวว่า องค์กรที่มีกระบวนการจ้างงานที่แข็งแกร่งช่วยพิ่มอัตราการเก็บรักษาพนักงานใหม่ได้ถึง 82 เปอร์เซ็นต์ เพราะบริษัทมอบประสบการณ์เชิงบวกให้พวกเขาจนทำให้พนักงานใหม่มีแนวโน้มยึดติดกับองค์กรมากขึ้น”

ดังนั้น ควรลืมลงทุนให้กับ เวลา การวางแผน และประสบการณ์เชิงบวกสำหรับการจ้างงานใหม่ทุกครั้งตั้งแต่วินาทีแรกที่พนักงานตกลงทำงานร่วมกับคุณ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างน้อย 90 วันแรกให้กับพวกเขา จะทำให้การจ้างงานส่งผลกระทบเชิงบวกมากขึ้นโดยการนำเครื่องมืออย่าง Emergenetics® มาใช้ร่วมกับกระบวนการของคุณได้

76

2. การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and development)

“พนักงานชื่นชอบบริษัทที่ลงทุนในความสำเร็จ จากรายงานของ LinkedIn เผยว่า พนักงานร้อยละ 93 จะอยู่กับบริษัทนานขึ้นหากพวกเขาได้รับการลงทุนในอาชีพ”

ดังนั้นเพื่อการเก็บรักษาพนักงาน เราจึงควรสร้างโอกาสในการฝึกอบรมและการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของผู้นำ ผู้มีส่วนร่วม และสมาชิกทีม ลองพิจารณาว่าโปรแกรมการฝึกอบรมแบบใดที่เหมาะสมกับพนักงานและทักษะที่พวกเขาต้องการมากที่สุดเพ่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

77

3. การกำหนดจุดแข็ง (Strengths-based assignments)

โฟกัสไปที่จุดแข็งของพนักงานแต่ละคนเพื่อให้โอกาสในการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเก็บรักษาพนักงาน กลยุทธ์หนึ่งในการค้นพบจุดแข็งของพนักงานคือ การใช้เครื่องมือแบบประเมิน Emergenetics Profile และจากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณลักษณะ การคิด และพฤติกรรม พนักงานจะสามารถเข้าใจจุดแข็งของตัวเองและมีส่วนร่วมกับงานได้ดีขึ้น

78

4. การสื่อสาร (Communication)

“การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือส่วนหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน”

การเชื่อมโยงกับพนักงานด้วยการพูดถึงสิ่งที่พวกเขาสนใจจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีแนวโน้มสนุกกับการทำงานมากขึ้น ดังนั้นลองพิจารณาดูว่า ภายในบริษัทของคุณใช้เครื่องมืออะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และมีโปรแกรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างไรบ้าง

79

5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

37 เปอร์เซ็นต์ของพนักงาน กล่าวว่า

“working with a great team”

“การได้ทำงานกับทีมที่ดี”

เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขายังอยู่กับบริษัท ดังนั้นเพื่อเพิ่มอัตราการเก็บรักษาพนักงาน คุณต้องจัดลำดับความสำคัญรวมถึงสร้างโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในที่ทำงาน ไปจนถึงการจัด Workshop เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

80

6. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation and benefits)

เมื่อกล่าวถึงการเก็บรักษาพนักงาน การประเมินด้านผลประโยชน์ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโครงสร้างเงินเดือนและโบนัสเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเดือนที่คุณมอบให้พนักงานเหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน และถึงแม้ว่าองค์กรจะไม่ได้มอบเงินเดือนที่สูง แต่คุณก็สามารถมอบสวัสดิการด้านอื่นให้พนักงานได้ เช่น การดูแลสุขภาพ การให้เวลาว่าง ไปจนถึงการพัฒนาด้านอาชีพ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลเชิงบวกทั้งสิ้น

81

7. การยอมรับ (Recognition)

นอกเหนือจากสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การรับรู้และสร้างการจดจำให้แก่พนักงานช่วยลดอัตราการเทิร์นโอเวอร์ได้ถึง 31 เปอร์เซ็นต์ คุณสามารถใช้วิธีปฏิบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างการประกาศความขอบคุณให้พนักงานทั้งบริษัทรับทราบ เพื่อเน้นการทำงานของสมาชิกทีมที่ดีหรือของพนักงานคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้พวกเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นมีคุณค่าและความสำคัญ

82

การสร้างกลยุทธ์เพื่อเก็บรักษาพนักงานต้องมีการลงทุนและความมุ่งมั่น แต่อย่างไรก็ตามการเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบเชิงลบสูงกว่ามาก ดังนั้นองค์กรก็ควรหันมาให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ จะดีกว่า

สนใจนำเครื่องมือ Emergenetics มาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การเก็บรักษาพนักงานและลดอัตราเทิร์นโอเวอร์ขององค์กร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 6688-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

Reference : https://www.emergenetics.com/blog/power-up-your-employee-retention-strategies

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 Comment

Comments are closed.

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.