8 Key Insights 13 Things Mentally Storng People Don’t Do

“13 Things Mentally Strong People Don’t Do” หนังสือที่เขียนโดย Amy Morin ในปี หนังสือที่เสนอข้อคิดเกี่ยวกับความแข็งแกร่งทางจิตให้กับผู้อ่าน โดยเน้นไปที่พฤติกรรมและทัศนคติที่ต้องการที่จะละเว้นหรือหลีกเลี่ยงเพื่อให้มีความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างยั่งยืน และนี่คือ 13 ข้อที่คนเข้มแข็งเลือกที่จะ “ไม่ทำ” ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาและเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตในชีวิตประจำวันของคุณได้

13 Things Mentally Storng People Don’t Do

1. ไม่เสียใจในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ – คนที่เข้มแข็งจะรู้สึกถึงความสำคัญของความคิดที่สำคัญและเรียนรู้การปล่อยให้ความคิดที่ไม่สำคัญผ่านไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

2. ไม่กังวลเกินไปเกี่ยวกับความคิดของผู้อื่น – คนที่เข้มแข็งจะไม่อยากควบคุมหรือกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้อื่นมากจนเกินไป และให้ความสำคัญกับและเคารพในความเชื่อและความคิดที่เห็นต่างจากตัวเอง

3. ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง – คนที่เข้มแข็งจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับสถานการณ์ใหม่และพร้อมที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้

4. ไม่โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ – ไม่ใช้เวลาและ Energy ไปกับการกังวลกับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ต้องยอมรับว่ามีบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5. ไม่เสียเวลาแย่งชิงกับผู้อื่น – คนที่เข้มแข็งจะไม่เสียเวลาไปกับการแข่งขันที่ต้องการเอาชนะ แต่ให้ความสำคัญไปกับการให้ความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

6. ไม่กลัวความเสี่ยงที่ประเมินได้ – คนที่เข้มแข็งจะไม่กลัวหรือกังวลในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ แต่จะรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนและปรับตัวให้เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ไม่ครุ่นคิดถึงแต่อดีต – ไม่ปล่อยให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพของจิตใจ แต่จะเรียนรู้และมุ่งมั่นที่จะทำให้ตนเองความสุขและมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิต

8. ไม่ทำความผิดเดิมซ้ำ – คนที่เข้มแข็งจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและยอมรับว่าสิ่งที่เคยผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

9. ไม่อิจฉาความสำเร็จของผู้อื่น – คนที่เข้มแข็งจะมีความสุขในความสำเร็จของผู้อื่น แต่จะยินดีกับความสำเร็จและสนับสนุนผู้อื่นในการตามหาความสำเร็จของพวกเขาเอง

10. ไม่ยอมแพ้ต่อความสำเร็จง่ายๆ – คนที่เข้มแข็งจะผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่สำเร็จตามความที่คาดหวังของพวกเขา แต่จะยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาดและเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง

11. ไม่ละเลยการดูแลตนเอง – ให้ความสำคัญกับการดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของตนเอง ให้ความสำคัญกับการพักผ่อน ออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจ เพื่อให้มีแรงในการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น

12. ไม่ไล่ล่าความสมบูรณ์แบบ – คนที่เข้มแข็งจะไม่พยายามที่จะได้รับความสมบูรณ์แบบทุกอย่าง แต่ยอมรับและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

13. ไม่เร่งรัดเกินไปเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลา – การยึดถือค่านิยมและความถูกต้อง คนที่เข้มแข็งจะรักษาความซื่อสัตย์และความเท่าเทียมในทุกด้านของชีวิตของตนเองและต่อผู้อื่น พึงพอใจในการปฏิบัติตนอย่างสมควรและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

Info 13 สิ่งที่คนเข้มแข็งไม่ทำกัน 01

8 Key Insights 13 Things Mentally Storng People Don’t Do

1. เลิกรู้สึกผิดหวังในตัวเอง (Stop feeling sorry for yourself)

ความสงสารตัวเอง (Self-pity) นั้นไม่เกิดประโยชน์ให้กับตัวเราเองเลยและยังส่งผลเสียกับเรามากกว่าเสียอีก เปลี่ยนโฟกัสจากการรู้สึกเสียใจกับตัวเองให้เป็นความรู้สึกขอบคุณ การรู้สึกขอบคุณตัวเองนำไปสู่อารมณ์และความรู้สึกเชิงบวกมากขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

2. ควบคุมชีวิตของคุณเอง (Take control of your life)

เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิต ถ้าเรายอมให้ความรู้สึกดังกล่าวควบคุมเรา จะทำให้เสียสมาธิจากเป้าหมาย และให้คนอื่นควบคุมอารมณ์ของเรา นอกจากนี้ยังส่งผลให้เสื่อมค่าตนเองและทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่เราสร้างขึ้นได้ในชีวิต

3. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Be ready to accept change)

การเปลี่ยนแปลงเป็นจุดสำคัญในกระบวนการพัฒนาตนเอง การหลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณติดอยู่ในสภาวะที่ซ้ำซากและไม่คล้ายคลึงกับสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการขัดขวางให้คุณไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพของคุณได้อย่างเต็มที่

4. ความล้มเหลวทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น (Failures make you stronger)

หลายคนยอมแพ้เนื่องจากมีแนวคิดแบบ Fixed mindset ในความสามารถของตนเอง เปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเกี่ยวกับความล้มเหลวและอย่ากลัวที่จะทำผิดพลาด เรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าทุกครั้งที่เกิดการล้มเหลว

5. ทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง (Leave the past behind)

เมื่อคุณเริ่มคิดมากเกี่ยวกับอดีตของคุณ มันจะเข้ามาส่งผลต่อปัจจุบันของคุณและอาจทำให้คุณมองข้ามอนาคตของคุณได้ ควรให้ความสนใจกับบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตแทน

6. รับความเสียง (Take calculated risks)

คนส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงการเสี่ยงเพราะกลัวความล้มเหลวหรือความไม่สำเร็จ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและชัดเจนเพื่อฝึกฝนการตัดสินใจของคุณ สำรวจตัวเลือกที่เป็นไปได้และติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นวิเคราะห์และเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

7. ชื่นชมตัวเองเวลาที่อยู่คนเดียว (Appreciate time alone)

หลายคนกลัวการอยู่คนเดียวเพราะเคยชินกับเสียงและกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความสันโดษเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มผลผลิตและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเรา มันช่วยให้เราฟื้นฟูจิตใจและหาความสุขในการอยู่คนเดียว

8. พัฒนาความคาดหวังที่สมเหตุสมผล (Develop realistic expectations)

ไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างรวดเร็วเพียงใด คุณไม่สามารถได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในทันที คุณต้องรอให้สิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นและให้เวลาแก่ตนเองที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ความอดทนและความเข้าใจว่าความสำเร็จไม่เกิดขึ้นในทันทีจะช่วยให้คุณใช้ศักยภาพสูงสุดของคุณ

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.