9 Reasons to Enroll in an Organizational Leadership Course

หลักสูตรผู้นำองค์กรคืออะไร?

หลักสูตรสำหรับผู้นำองค์กรเป็นโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้นำที่มีประสบการณ์ได้เพิ่มทักษะในการเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในการนำทางองค์กร

หลักสูตรประเภทนี้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์การนำทีมและผู้ประกอบการที่ธุรกิจกำลังเข้าสู่ช่วงเติบโต ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้นั้นสามารถให้ได้มากกว่าทักษะความเป็นผู้นำขั้นพื้นฐานเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ

หลักสูตรผู้นำองค์กรมีหลายรูปแบบ เช่น แบบออนไลน์ แบบตัวต่อตัว และแบบผสม ซึ่งแต่ละแบบจะมีเนื้อหา ผู้สอน และลักษณะการเรียนรู้แตกต่างกันไป

9 เหตุผล ที่ควรลงทุนในหลักสูตรผู้นำองค์กร

1. สามารถขยายขอบเขตความเป็นผู้นำได้

หากเป็นหัวหน้าทีมที่มีประสบการณ์ เป็นไปได้ว่ามีทักษะความเป็นผู้นำขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว การเรียนหลักสูตรสำหรับผู้นำองค์กรจะช่วยพัฒนารูปแบบความเป็นผู้นำ ช่วยจัดการปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม ช่วยให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดที่อาจมาพร้อมกับการเป็นผู้นำ

อย่างไรก็ตาม โอกาสในการเป็นผู้นำใหม่ๆ เช่น การเป็นผู้นำหลายๆ ทีม ผู้นำทีมระดับโลก หรือผู้นำองค์กร จำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ

“หลักสูตรผู้นำองค์กรสามารถสร้างเสริมความรู้ที่มีอยู่เพื่อช่วยให้เตรียมพร้อมสำหรับขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้น เช่น จำนวนคน จำนวนทีม หรือแผนกที่มากขึ้น และขอบเขตความรับผิดชอบที่หลากหลายขึ้น”

ตัวอย่างเช่น หลักสูตร Leadership Principles ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเป็นผู้นำ และหลักสูตร Organizational Leadership จะช่วยเตรียมให้ผู้นำที่มีประสบการณ์พร้อมรับมือความท้าทายในอนาคต

2. สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้นำองค์กรอื่นๆ

แม้ว่าหลักสูตรผู้นำองค์กรจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกัน แต่บางหลักสูตรก็เสนอโอกาสที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังหลักสูตร

“ตัวอย่างเช่น ผู้เรียน HBS Online สามารถสร้างเครือข่ายผ่านแพลตฟอร์ม HBS Online Community ตลอดจนแบ่งปันความคิดและคำแนะนำกับผู้เข้าร่วมในระหว่างเรียนหลักสูตร”

การสร้างเครือข่ายสามารถช่วยให้ก้าวหน้าในสายอาชีพ ได้รับมุมมองใหม่ๆ และได้ติดต่อกับผู้นำองค์กรที่ต้องรับมือกับความท้าทายแบบเดียวกัน

3. สามารถช่วยสื่อสารและกำหนดทิศทางการทำงานได้

ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าทีม จะต้องกำหนดทิศทางกลยุทธ์และสื่อสารกับองค์กรอย่างชัดเจน อย่างการกำหนดทิศทางองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นขั้นตอนแรกคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับการพิจารณาว่าองค์กรกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน

หลักสูตรผู้นำองค์กรจะสามารถช่วยสร้างกรอบที่เป็นรูปธรรมสำหรับการสื่อสารและกำหนดทิศทางการทำงาน ซึ่งสามารถฝึกการนำไปใช้กับองค์กรของได้

“การสื่อสารกับผู้อื่นคือวิธีที่คุณทำให้กลยุทธ์หรือแผนที่วางไว้นั้นมีชีวิตและเป็นจริง”

4. สามารถสอนให้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

ตำแหน่งผู้นำที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรได้แทรกซึมอยู่ในทุกระดับและสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ความสุข อัตราการรักษาลูกค้า และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างที่เป็นพื้นฐานมากกว่านั้น เช่น พนักงานของรู้สึกปลอดภัยในที่ทำงานหรือไม่ และสิ่งอื่นที่สามารถช่วยยกระดับองค์กรได้ เช่น การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่การทดลองทำให้ได้รับรางวัล เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ

5. สามารถช่วยให้เปลี่ยนผ่านจากธุรกิจ Startup เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตได้

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ จะรู้ว่าแต่ละขั้นตอนของการเป็นผู้ประกอบการนั้นมาพร้อมกับความท้าทาย เมื่อเปลี่ยนจากธุรกิจ Startup ไปเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต อาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการเป็นผู้นำที่ยังไม่เคยพบมาก่อน

หลักสูตรผู้นำองค์กรสามารถมอบทักษะในการสื่อสารและกำหนดทิศทางองค์กร ชี้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างวัฒนธรรม และจัดการกับทีมที่กำลังเติบโต

6. สามารถช่วยให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงองค์กร

องค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ในฐานะผู้นำ ต้องสามารถชี้นำองค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบปรับตัว หรือ Adaptive Change เช่น การเปลี่ยนระบบการจัดการโครงการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงแบบทิ้งของเก่าและนำของใหม่เข้ามา หรือ Transformation Change เช่น การปรับโครงสร้างทั่วทั้งองค์กร หลักสูตรผู้นำองค์กรสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง ใช้กรอบการทำงานที่พิสูจน์แล้วเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผล และนำทางการต่อต้านผ่านการสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมาย

7. สามารถเป็นแนวทางในการออกแบบการสร้างมูลค่า

ในฐานะผู้นำทางธุรกิจ การสร้างมูลค่าควรอยู่ในใจเสมอ หลักสูตรผู้นำองค์กรสามารถช่วยระบุสถานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ เช่น พนักงาน นักลงทุน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า และช่วยชี้นำคุณในการออกแบบโครงสร้างองค์กรและกระบวนการที่ช่วยสร้างมูลค่าสูงสุดสำหรับทุกฝ่าย

“สมมุติว่าองค์กรของคุณล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ การใช้ทักษะที่ได้รับในหลักสูตรผู้นำองค์กรจะช่วยให้สามารถระบุต้นตอของปัญหาใดที่อาจเป็นสาเหตุ เพื่อที่คุณจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที”

8. สามารถให้มุมมองใหม่จากตัวอย่างจริง

“การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง เมื่อมองหาหลักสูตรผู้นำองค์กร ให้หาหลักสูตรที่ใช้ตัวอย่างจริงมาแสดงกรอบแนวคิดและกระตุ้นการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Critical Thinking)”

ผู้นำจะได้รู้ว่าผู้ที่มีประสบการณ์แต่ละคนจัดการกับสถานการณ์เฉพาะตนอย่างไร ซึ่งหลังจากผู้นำไตร่ตรองจะทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองอันมีค่าในระหว่างนั้นด้วย

เมื่อเปลี่ยนบทบาทไปสู่ผู้นำองค์กร จะต้องพบกับความท้าทายที่คนอื่นเคยเผชิญ การเรียนหลักสูตรที่มีตัวอย่างเหล่านี้สามารถเตรียมพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

9. สามารถกระตุ้นการใคร่ครวญและการไตร่ตรอง

ในท้ายที่สุด หลักสูตรผู้นำองค์กรนั้นเกี่ยวกับการประเมินตนเองในฐานะผู้นำ เพื่อสามารถพัฒนาทักษะของคุณได้ หลักสูตร Organizational Leadership จะกระตุ้นให้ผู้เรียนไตร่ตรองอยู่เสมอว่าพวกเขาต้องรับมือกับความท้าทายในการเป็นผู้นำอย่างไร และใช้เครื่องมือ กรอบ และแนวคิดใดกับองค์กรของตน

กระบวนการพัฒนาวิชาชีพต้องอาศัยการใคร่ครวญและการไตร่ตรองเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเองที่จำเป็นในการปรับปรุง เมื่อทราบข้อบกพร่องในการเป็นผู้นำของแล้ว จะสามารถพัฒนาทักษะและส่งเสริมผู้อื่นได้

Blog 1600 × 500px 15

นำทักษะความเป็นผู้นำของคุณไปสู่อีกระดับ

หากเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ การจะได้มาซึ่งทักษะเพื่อรับมือกับความท้าทายที่มาพร้อมกับความเป็นผู้นำอีกระดับคือการลงทุนในอาชีพและองค์กร ซึ่งการสมัครเรียนในหลักสูตรผู้นำองค์กรสามารถมอบทักษะในการเป็นผู้นำในขอบเขตและระดับที่เหมาะสมได้

ADGES พัฒนาความเป็น Leadership ให้เหมาะสมกับองค์กรและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเครื่องมือพัฒนาความเป็นผู้นำ ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : [email protected] Tel : 088-028-1111

Source : www.online.hbs.edu

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.