Develop Performance ของทีมด้วย Meeting of the Minds

‘คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมการทำงานร่วมกับบุคคลในทีมหรือองค์กรมักมีปัญหาในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน?’

ปัญหาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่ทุกวันในสถานที่ทำงาน มันอาจเกิดจากขาดความเข้าใจร่วมกัน เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน หรือความแตกต่างในวิธีการทำงานและสไตล์การสื่อสารระหว่างบุคคลในทีม

จุดประสงค์หรือคุณค่าในการทำงานของตัวเราเเละทีมคืออะไร ? หรือเรียกง่ายๆว่าทีมกำลังหลงทาง ADGES ขอเเนะนำให้รู้จัก Meeting of the Minds Workshop เพื่อเเก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ในองค์กร เมื่อปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบมากมายต่อ Performance ต่างๆในองค์กร รวมถึงจิตใจของเราเองด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเเละถูกมองข้ามไป

‘Meeting of the Minds Workshop’ เราจะทำการวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจสาเหตุและหาวิธีแก้ไขให้เกิดการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำองค์กรสู่ความสำเร็จอันยั่งยืน

ADGES เชื่อในความเหมือนเเละความเเตกต่างทางความคิด การกระทำ เเละการเเสดงออกของเเต่ละบุคคลในองค์กร เราได้มีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Thinking and Behavioral Preference โดยใช้แนวคิดจากทฤษฎี Neuroscience และเครื่องมือ “Emergenetics” เพื่อให้คุณรู้จักและเข้าใจในเรื่อง:

ความถนัดทางด้านความคิด (Thinking Preference) ถูกจำแนกเป็น 4 ประเภทดังนี้:

 • ความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical): คือการใช้คุณลักษณะของการวิเคราะห์ไตร่ตรองและการหาเหตุผล เห็นโลกในมุมมองตรรกะและมีแนวคิดวิจารณ์
 • ความคิดเชิงแบบแผน (Structural): คือการใช้คุณลักษณะของการเรียบเรียงและการจัดการ รวมถึงการสร้างแผนและการลำดับขั้นตอนในกระบวนการ
 • ความคิดเชิงสานสัมพันธ์ (Social): คือการใช้คุณลักษณะของการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น คนที่มีความคิดเชิงสานสัมพันธ์สูงมักเข้าใจผู้อื่นและมีมุมมองที่ใส่ใจในความสัมพันธ์
 • ความคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual): คือการใช้คุณลักษณะของการสร้างมโนภาพและการมองเห็นรูปภาพรวม มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจในระดับสูง

คุณลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioral Preference)

 • รูปแบบพฤติกรรม Expressiveness ความแตกต่างในการแสดงออก: ทำไมบางคนแสดงออกแบบนี้และบางคนกลับแสดงออกแบบอื่น?
 • รูปแบบพฤติกรรม Assertiveness ความแตกต่างในความมุ่งมั่น: ทำไมบางคนมีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วและบางคนใช้เวลาตัดสินใจมากกว่า?
 • รูปแบบพฤติกรรม Flexibility ความแตกต่างในความยืดหยุ่น: ทำไมบางคนใถึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและบางคนเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่า?

Workshop นี้จะช่วยให้คุณรู้จักกับแบบและแนวคิดที่อยู่ในใจและกระแสของความคิดที่คุณและทีมของคุณมีอยู่ ที่สำคัญที่สุดคือ Workshop นี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับตัวเองและทีม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1700108001153 1

เเละทาง ADGES มีรูปเเบบการนำเสนอเรื่องราวความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ Active learning ซึ่งมีความหมายว่า

 • Active หมายถึงการขยับร่างกาย มี Movement
 • Learning หมายถึงการเรียนรู้

จะดีกว่าไหมถ้าเราผสมผสานสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็น Active Learning

ผู้เข้าร่วมจะได้ทำกิจกรรมที่มีการขยับเขยื้อนร่างกาย กระฉับกระเฉง พูดคุยสื่อสารกันในทีมเเละรู้จักกันมากขึ้น โดยส่วนที่สำคัญเเละขาดหายไปไม่ได้คือเนื้อหาสาระดีๆที่ผู้เข้าร่วมจะได้กลับไปอย่างเต็มเปี่ยมเเน่นอนน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วม Meeting of The Minds Workshop จะได้รับกลับไป

 • 1. Emergenetics Profile : รายงานที่สรุปแนวคิดและพฤติกรรมของคุณ
 • 2. นำสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้กับทีมเพื่อพัฒนา Performace ของทีม
 • 3. Learning Management System สำหรับเรียนเพิ่มเติมออนไลน์
 • 4. Communication ที่มีประสิทธิภาพภายในทีมเนื่องจากในที่ทำงานกันคุณอาจจะไม่เคยได้รู้จัก พูดคุย เปิดใจกัน เเต่การมาร่วม Workshop นี้จะทำให้คุณเปิดใจเเละรู้จักซึ่งกันเเละกัน
 • 5. Self Awareness เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองให้มากขึ้น

ในโลกที่ความหลากหลายของมนุษย์เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย การเข้าใจและการทำงานร่วมกับคนที่มีแบบและแนวคิดที่แตกต่างกันเป็นความสำคัญ มาเข้าร่วม “Meeting of the Minds Workshop” เพื่อเริ่มต้นการผจญภัยทางความรู้และพัฒนาทีมของคุณแบบไม่เหมือนใคร!

สนใจนำ Meeting of the Minds Workshop ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณให้ไปสู่ความสำเร็จได้โดยใช้ Program ที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Us

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.