Leader As Coach: กลยุทธ์ลับสู่การเป็นผู้นำที่ปลดล็อกศักยภาพพนักงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

ในการทําธุรกิจในปัจจุบัน เราจะเริ่มเห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรเริ่มไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เพราะผู้บริหารอยู่กับองค์กรมานาน เกิดการซึมซับวัฒนธรรมองค์กร องค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะ Influence Market ได้ มี Market Share มีกลุ่มลูกค้า สามารถกําหนดกลยุทธ์เรื่องราคาได้ แต่สิ่งเราเริ่มเห็นก็คือองค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้เริ่มอยู่ลําบากมากขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ Generation

เนื่องจากเหตุการณ์ Covid 19 ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เด็กรุ่นใหม่และพนักงานในองค์กรมีการตั้งคําถามมากขึ้นในการทํางานว่าอะไรคือเป้าประสงค์ในชีวิตของเรา รวมถึงมีการพิจารณาว่ารูปแบบการทำงานที่เราทําอยู่ เรามีความสุขหรือเปล่า เรายังอยากอยู่กับองค์กรนี้ไหม คนก็เริ่มตั้งคําถามเหล่านี้กันมากขึ้น

คำถามเหล่านี้เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับ Leadership อย่างไร?

คำถามเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนปัจจุบันให้ความสำคัญกับเรื่องของ Value, Life Style และความคาดหวังในการทํางานที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นผู้บริหารเองจําเป็นที่จะต้องกลับมาพิจารณาถึงบทบาทของตนเอง รวมไปถึงเครื่องมือที่เราจะใช้ เพื่อที่จะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

creative people real estate and design team in me 2023 11 27 04 55 48 utc edited

องค์กรคาดหวังผลลัพธ์อยู่ 2 ส่วน

1. Success (ความสําเร็จทางด้านธุรกิจ)

มุ่งตามเป้าหมายที่องค์กรวางเอาไว้ ตาม KPI, OKR และผลประกอบการขององค์กร แต่ Success จะมาไม่ได้ถ้าเราไม่ดึงศักยภาพของคนออกมา รวมถึงการสร้าง Engagement ของคนในองค์กรให้ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุข

เราเห็นองค์กรที่แตกต่างกัน บางองค์กรให้ความสำคัญมากในเรื่องของ Success วิธีการทำงานของผู้บริหารจะเป็นแบบ Command and Control สนใจผลลัพธ์เป็นหลัก ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Culture ขององค์กรจะเป็น Culture ที่เน้นการแข่งขัน เน้นเรื่อง Performance พนักงานหลายคนอยู่ได้เพียงระยะเวลาอันสั้นเนื่องจากเกิดความรู้สึก Burnout  

2. Engagement (การมีส่วนร่วมของพนักงาน)

บางองค์กรให้น้ำหนักในเรื่อง Engagement เยอะ คนในองค์กรรักใคร่กัน ทำงานเหมือนเป็นครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างสมดุลของ Engagement ได้ ก็อาจจะทําให้องค์กรไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในระยะยาว

เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของ Leader คือการสร้างสมดุลเรื่องของ Success และ Engagement แต่สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะและเร็ว ผู้นำจะทําอย่างไรเพื่อให้เกิดการสร้างสมดุลได้?

asian businessman and woman handshake after negoti 2023 11 27 04 50 32 utc edited

Coaching เป็น Concept ที่เน้นในเรื่องของการเข้าไปดึงศักยภาพสูงสุดของพนักงาน คนที่เราไปโค้ชด้วยให้เขาเห็นในมุมมองใหม่ๆ Coaching จะเน้นกระบวนการการตั้งคําถามให้เขาได้คิด

แนวคิดของทางด้าน ADGES และ Partner มองว่า Coaching เป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือซึ่งองค์กรต้องมี  แต่ Coaching ไม่ใช่เครื่องมือเดียวและไม่ใช่เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการทํางานขององค์กร เราจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่น การเล่นกอล์ฟ ผู้เริ่มเล่นกอล์ฟจะมีไม้กอล์ฟที่เลือกใช้ได้ถึง 14 ไม้เลยทีเดียว แต่ละไม้ก็จะมี Function วิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้เล่นกอล์ฟจะไม่นำไม้ที่มี Function เดียวกันใส่ไว้ในกระเป๋า ไม้แรก Driver เหมาะสำหรับการใช้ในการตีระยะไกล เน้นเรื่องของ Power คนที่ตีเก่งๆ ก็จะมีเรื่องของความแม่นยําด้วย ไม้ที่สองคือไม้ที่ใช้ตีใกล้ขึ้นมาหน่อย เป็นไม้ Hybrid หรือ เหล็ก ซึ่งจะใช้ตีไม่ไกลเท่ากับ Driver แต่จะเพิ่มความแม่นยำเข้ามา จนถึงเครื่องมือสุดท้ายก็คือ Putter จะเน้นเรื่องความแม่นยำ ไม่ได้เน้นเรื่องของ Power คนที่ประสบความสำเร็จในการตีกอล์ฟไม่ใช่บุคคลที่ตีไกลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นบุคคลที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ มีสิ่งที่เรียกว่า Situational Judgement เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ คล้ายๆ กันในองค์กร Coaching เป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือ

เครื่องมือปกติ วิธีการสื่อสารของ Leader ภาพจำในสมัยก่อนของการเป็นหัวหน้าที่เข้มแข็งต้องเป็นลักษณะแบบ Command and Control ให้ความสำคัญกับ KPI แต่ปัจจุบันเราจะเห็นผู้นำรูปแบบนี้น้อยลงไปเรื่อยๆ

เพราะว่าผู้นำไม่ใช่คนที่รู้จักสถานการณ์ดีที่สุดอีกต่อไป สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผู้นำต้องเปิดใจต้องเอาเรื่องของ Communication style การตั้งคําถามและรับฟัง เป็น Style ของ Coaching ที่หลายคนมองว่าไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เพราะว่าเราคุ้นชินกับรูปแบบในการสื่อสารที่ Direct และดุดันเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ

แต่ Coaching เป็น Style การสร้างในเรื่องของการมีส่วนร่วม สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความนึกคิดและสามารถ Engage คนในองค์กรให้เกิดแรงฮึดร่วมกันได้ ผู้นำที่ดีต้องใช้ทั้งคู่ เปรียบเทียบเหมือนกับการใช้มือขวาและมือซ้ายนั่นเอง สิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้นำต้อง Develop ซึ่งเป็นความเชื่อของ ADGES เลยคือ เรื่อง Situational Judgement เราจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยน Style ของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างไร

shot of a group of businesspeople having a discuss 2023 11 27 04 53 51 utc edited

Building Block ของ Leader As Coach ประกอบไปด้วย 3 C

C-Character

ผู้นำที่ดีต้องเข้าใจ Character ของตนเอง เข้าใจว่าจุดแข็ง จุดอ่อนและ จุดบอดของเรา เพราะบางครั้งถ้าเราใช้จุดแข็งของเรามากเกินไปก็จะกลายเป็นจุดอ่อน หรือบางครั้งเรามองว่าสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนเรา เราไม่อยากพัฒนาต่อ ก็จะกลายเป็นว่ายิ่งเป็นจุดอ่อนมากขึ้นไปอีก ก็จะไม่สามรถที่จะพัฒนาและต่อยอด แต่ในบางสถานการณ์เราก็ต้องใช้ทักษะและ Skill Set ตรงนั้นจริงๆ

แต่สิ่งสําคัญอีกอย่างคือ Blind Spot หรือ จุดบอดของเรา ผู้นำที่เก่งจะพยายามที่จะเข้าใจจุดบอดของตัวเอง เพราะมองเห็นว่าการเป็น Leadership ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเราเพียงคนเดียวแต่เป็นการสร้างผลงานผ่านผู้อื่นด้วย รวมไปถึงการสร้างสิ่งดีๆให้กับองค์กร เพราะฉะนั้นการสร้าง Character และสิ่งสําคัญที่สุดในการ Portion Character คือการได้สิทธ์การเป็นโค้ช

ผู้บริหารบางท่านมี Certified ทุก Coaching หลากหลายหลักสูตรมาก แต่เมื่อเข้า Office พนักงานไม่ค่อยอยากคุยด้วย แปลว่าท่านมีแต่ Skill แต่ไม่มี Willingness ที่จะได้รับการโค้ชจากผู้อื่น

ประโยชน์ของการทํา Coaching ให้เกิดขึ้น การ “Earn a right to coach” ก็คือการสร้าง Character อะไรบางอย่างซึ่งเป็น Character ซึ่งเชิญชวนผู้อื่นให้มาคุยกับเรา ให้ดึงเอาประโยชน์ของการทํา Coaching เข้ามาด้วยกัน สิ่งเหล่านี้สร้างได้แต่ต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักรู้ที่ตัวเราเองก่อน(Sense of Self-Awareness)

C-Connection

เมื่อสร้าง Character แล้วต้องต่อยอดเรื่องการสร้าง Connection ระหว่างเราและคนในทีม Connection เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา เป็นสิ่งที่ต้องลงทุนล่วงหน้าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องดึงเอา Connection ขึ้นมา เราต้องคิดว่าจะทํายังไงดีให้เขาเข้าใจเรื่อง Value ของผู้นํา ทํายังไงดีให้พนักงานมีความเชื่อใจว่าเราเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากที่จะดึงเอาสิ่งดีๆ ศักยภาพของเขาออกมา ช่วยเปิดมุมมองในชีวิตซึ่งเขาอาจจะมองข้ามไป สร้างเรื่องของ Value การเข้าใจ Value ของตัวเอง และการเข้าใจ Value ของคนอื่น เราจะสร้างในเรื่องของ Connection ที่มีความหมายในการทํา Coaching

C-Conversation

Coaching ไม่ใช่เป็นการพูดจาสัพเพเหระ ชวนคุยเรื่องทั่วไปในองค์กร บทสนทนาแบบนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ ถ้าพูดถึง Coaching Dialogue ที่ดีที่สุด คือ บทสนทนาที่ใส่ใจพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยเพื่อให้เรามองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างหรือเปิดกว้างมุมมองในชีวิต ซึ่งมาจากตัวเราเอง แต่เขาทําหน้าที่เป็นเหมือนกับไกด์นําทางเป็นเหมือนกับ Facilitator ให้เรา ถ้าพูดถึง Conversation
เราจะสร้างในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นก่อนได้ยังไง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามาเรียนรู้ร่วมกัน

wooden cubes as human resources strategy near stat 2023 11 27 04 50 22 utc edited

หลายองค์กรอยากจะสร้าง Culture แต่ไปไม่ถึงเพราะไปติดวังวนในเรื่องของ Skill เพียงอย่างเดียว ไม่ให้น้ำหนักในเรื่องของ Coaching Moment จิตวิญญาณในการเป็นโค้ช

ADGES เราเชื่อในคําพูดคํานึงมาจากประธานบริษัทของ Bluepoint ซึ่งเป็น Partner ของเรา จากคุณ Gregg Thompson

เป็นจิตวิญญาณในสิ่งที่อยากที่จะสร้างให้เกิดขึ้นจริงๆในองค์กร ถ้ามีโอกาสในการที่จะสร้าง Impact ให้คนอื่นเราจะทําหรือไม่?

สนใจนำ Coaching ไปใช้ในองค์กรสามารถพูดคุยกับเราเพื่อที่จะได้ข้อมูลและไอเดียที่หลากหลาย ADGES มีประสบการณ์ในการทํา Coaching Workshop , One On One Coaching และ Group Coaching ให้กับองค์กรชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ เรายินดีที่จะปรับทั้ง Workshop และ Coaching Session ให้เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทีมของเราได้ที่ ติดต่อ ADGES

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.