Should Leaders be Consistent or Flexible?

ผู้นำควรมีความคงเส้นคงวา หรือมีความยืดหยุ่น

ตลอดหลายปีมานี้ มีคำพูดมากมายที่พยายามบอกเราว่าภาวะผู้นำคืออะไร และผู้นำแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เช่น

“ภาวะผู้นำคือศิลปะ ซึ่งตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์”

“ภาวะผู้นำคือสิ่งที่คุณทำร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช่สิ่งทำกับผู้อื่น”

“ผู้นำทำสิ่งที่ถูกต้อง ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่ทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง”

และถ้าศึกษาจากอดีต ความสนใจในหัวข้อนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนในเร็วๆ และยังคงมีความปรารถนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และยังคงไม่สิ้นสุดที่จะระบุว่าใครคือผู้นำ ศึกษาว่าพวกเขามาจากไหน พวกเขาทำอะไร และค้นหา (ขั้นตอนต่างๆ ซึ่งหวังว่าจะสามารถถ่ายmอดต่อได้) ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำ อย่างน้อยส่วนหนึ่งของความอยากรู้อาจเนื่องมาจากหัวข้อนี้เองมีองค์ประกอบของหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านการบูรณาการมาอย่างยาวนาน จนเกิดการยอมรับโดยทั่วไป ถึงคุณค่าที่มีความเฉพาะ เช่น

คำถาม: “ผู้นำควรมีความคงเส้นคงวาหรือความยืดหยุ่น”

คำตอบ: “ทั้งสองอย่าง!”

ขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย

ความคงเส้นคงวา (Consistent)

ต้องยอมรับว่า มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และมุมมองบางอย่างที่ผู้นำต้องมีอยู่เสมอทุกครั้ง ซึ่งต่อไปนี้คือ 3 คุณลักษณะ เพื่อเป็นตัวอย่างในการพิจารณา (และยังมีอีกหลายคุณลักษณะนอกเหนือจากนี้)

ปก blog 1 1 1

1) การคาดเดา (Guess) /การมองเห็นแนวโน้มและจัดการล่วงหน้า (Plan) / มุมมอง (Mindset)

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องมีมุมมองจากระบบความเชื่อหรือค่านิยมว่า “ทุกคนล้วนมีดี” กล่าวคือ

“ทุกคนมีความสามารถติดตัวมาแต่กำเนิด ซึ่งเป็นรากฐานของศักยภาพของพวกเขา ผู้นำต้องสามารถมองทะลุผ่านสิ่งที่มาปิดกั้นต่างๆ ภายนอกเข้าไปเห็นถึงศักยภาพของผู้คน และมีความกระตือรือร้นเมื่อมีโอกาสที่จะขุดเอาศักยภาพเหล่านั้นออกมา”

2) ความเป็นกลาง (Neutral)

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ คือคนที่มีวิจารณญาณ โดยทั่วไปแล้วพวกเขามักจะไม่ติดอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาของแต่ละบุคคล หรือระหว่างที่บุคคลมีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง ผู้นำจะยึดมั่นอยู่กับปัจจุบัน ดังเช่นคำกล่าวของ Dr. Paul Hersey ผู้ก่อตั้งของ The Center for Leadership Studies กล่าวไว้ว่า

“ผู้นำปฏิบัติต่อคนในแบบที่พวกเขาเป็น ไม่ใช่แบบที่พวกเขาเคยเป็น หรือมีศักยภาพที่จะเป็น”

3) ความกล้าหาญ (Doughty)

ภาวะผู้นำไม่ได้แตกต่างจากหลักปฏิบัติหรือหลักวิชาอื่นมากนัก การเข้าใจในภาวะผู้นำนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การปฏิบัติก็เป็นอีกอย่างซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หลายปีมานี้มีผู้นำที่ดีมากมายในแวดวงอุตสาหกรรมที่ทำให้ความแตกต่างนี้ชัดเจนมากขึ้น แต่ไม่มีใครที่ทำได้ดีเกินกว่า Brené Brown ถ้าคุณอยากเป็นผู้นำละก็ หยิบหนังสือ “กล้าที่จะนำ” (Dare to Lead) มาอ่าน และเรียนรู้ที่จะบินเข้าสู่วงการได้เลย

ความยืดหยุ่น (Flexible)

การปฏิสัมพันธ์หรือปฏิบัติต่อคนอื่นในฐานะผู้นำนั้นไม่มีรูปแบบหรือวิธีที่ตายตัว ที่จริงแล้ว สิ่งที่ไม่คงเส้นคงวาที่สุดที่จะทำได้ในฐานะผู้นำ ก็คือการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยวิธีเดียวกัน แต่วิธีนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลย

“วิธีที่ผู้นำใช้ควรต้องผ่านการปรับให้เหมาะสม (และมีความเฉพาะที่แตกต่างกันไป) กับสถานการณ์และบุคคลที่ผู้นำกำลังพยายามโน้มน้าวหรือมีอิทธิพลต่อคนนั้น”

ปก blog 8

หากพูดโดยทั่วไปก็คือการสร้างและพัฒนาจนสู่จุดที่รู้สึกพอใจและเกิดประสิทธิภาพ โดยการทำตามวิธีดังต่อไปนี้

1) การมอบอำนาจ (Devolution)

ตรงข้ามกับสิ่งที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายทั่วไป โดยเนื้อแท้แล้วการมอบอำนาจนั้นไม่มีข้อดีอยู่เลย และความจริงคือยังมีช่องโหว่ที่ผู้นำใช้กลไกนี้ในการบีบให้คนอื่นทำงานที่ไม่มีทางสำเร็จ หรือถอนตัวจากงานไป เนื่องจากมองว่าตนไม่มีทางทำงานนั้นได้สำเร็จ (ลองอ่านทบทวนหัวข้อ การคาดเดา/การมองเห็นแนวโน้มและการจัดการล่วงหน้า/มุมมอง (Mindset) ด้านบนอีกครั้ง)

“หากใช้อย่างเหมาะสม (เช่น ใช้กับคนที่แสดงให้เห็นแล้วว่ามีความสามารถและความมุ่งมั่นในการทำงาน) การมอบอำนาจนั้นก็สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่น การมีส่วนร่วม และการรักษาพนักงานไว้ในระยะยาวได้”

2) การร่วมมือ (Cooperation)

“การร่วมมือที่มีประสิทธิภาพคือการทำงานร่วมกันของคนที่มีความสามารถและแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายในการรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน”

ในแง่มุมนี้ ผู้นำต้องสามารถสร้างสถานการณ์ (เช่น “เราจำเป็นต้องหาคำตอบเรื่อง…”) สร้างบรรยากาศให้คนเหล่านั้นได้เสนอแนะวิธีแก้ปัญหา จากนั้น เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พวกเขาได้ถกประเด็นและโต้แย้งถึงวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าอาจต้องมีความวุ่นวายขึ้น

3) การให้แนวทาง (Guidance)

“คนที่ไม่รู้ว่าตนเองทำอะไรอยู่มักไม่ยอมบอกความจริงข้อนี้ให้คนอื่นทราบ และในขณะเดียวกัน คนเหล่านี้มักเป็นคนแรกๆ ที่แสดงความโล่งใจเมื่อผู้นำเข้าหาพวกเขาและบอกสิ่งที่ต้องทำและวิธีการทำ

วิธีนี้มักถูกใช้เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่มุ่งหวังในการสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับคนที่ (หรือไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม) ไม่มีความสามารถ ความมั่นใจ หรือความมุ่งมั่นที่นอกเหนือไปจากงาน

แต่ละวิธีจะใช้ได้ผล (และไม่ได้ผล) ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของสถานการณ์ที่ผู้นำกำลังพยายามโน้มน้าวหรือมีอิทธิพล ลองมองในแง่มุมต่อไปนี้อาจช่วยให้เข้าใจและเห็นภาพชัดขึ้น

“เมื่อพูดถึงภาวะผู้นำ การทำสิ่งหนึ่งอย่างคงเส้นคงวาจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ เมื่อถึงเวลาที่ต้องมีความยืดหยุ่น

HR 3.0 7

สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง

1. ลองพิจารณาคุณลักษณะ 3 อย่าง ของความคงเส้นคงวาที่ระบุไว้ข้างต้น

a) จุดแข็งของคุณคืออะไร

b) คุณต้องการการพัฒนาในจุดไหน

2. พิจารณาวิธีของผู้นำที่อธิบายไว้ข้างต้น

a) วิธีไหนที่คุณ “ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ”

b) คุณมีปัญหาในจุดไหน

ADGES พัฒนาความเป็น Leadership ให้เหมาะสมกับองค์กรและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเครื่องมือพัฒนาความเป็น Leadership สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ADGES e-mail: [email protected] หรือ 088-028-1111 หรือเว็บไซต์ www.adges.net

Source: www. situational.com

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.