Successfully Transforming your company – The role of the Board

Transformation เป็นคำที่ทุกองค์กรพูดเหมือนกัน แต่ความหมายไม่เหมือนกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของผลลัพธ์จากการทำ Transformation คงหนีไม่พ้นหนึ่งในสามเรื่องคือ

 • การเพิ่มประสิทธิภาพ
 • การสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ
 • การต่อยอดทางด้าน Technology และนวัตกรรม

แต่การทำ Transformation ส่วนมากส่งผลกระทบได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่องค์กรวางไว้มาก และที่น่าสนใจก็คือสาเหตุหลักๆกว่า 70% ของความล้มเหลวมาจาก Soft Side ที่มาจากเรื่อง คน องค์กร และวัฒนธรรมในการทำงาน

การที่จะทำ Transformation ให้สำเร็จจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในสองแกน และมีปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญอีก 11 ปัจจัย

แกนเรื่องประสิทธิภาพ (Performance Pillar)

1. Ambition

การวางเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานมีความสำคัญ แต่ทั้งนี้จำเป็นที่ต้องประกอบไปด้วยข้อมูลสนับสนุน รวมถึงแรงบันดาลถึงความเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักถึงโอกาสที่จะสูญเสียไปถ้าองค์กรจะไม่ลุกมาทำอะไรเลย

2. Transformation Set Up

การแบ่งบทบาทให้ชัดเจนเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเราอาจจะแบ่งฟันเฟืองที่สำคัญในเรื่องของTransformation เป็นในเรื่องของ

 • 2.1 Steering Committee ที่เป็นเหมือน Champion ของการทำ Transformation
 • 2.2 Transformation Office (CTO) ผู้ที่เป็น Change Leader
 • 2.3 Work Stream ส่วนงานที่ขับเคลื่อนงาน และสิ่งสุดท้าย
 • 2.4 A Clear Cadence หรือ Way of Work ของการทำ Transformation ที่จะสามารถให้สามหน่วยงานที่กล่าวมาสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. Stage Gates

Transformation Idea จำเป็นที่ต้องมีการ Validate โดยสามารถมองเป็น Pipeline Concept โดยประเมินมาจากการสร้าง Idea จนถึงการเอา Idea ไปใช้ Idea มีตั้งแต่ Idea ชิ้นใหญ่จนถึง Idea เล็กๆ การทำ Transformation ทุก Idea มีความสำคัญ

4. Reporting & Analysis

สิ่งที่หลายองค์กรมองข้ามก็คือการนำข้อมูลมาทำรายงานและวิเคราะห์เรื่องผลการทำ Transformation เมื่อมีการวัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงการ Transfomration ที่ดีแล้ว องค์กรก็จะสามารถขับเคลื่อน Transformation ได้อย่างถูกทาง อย่าขับเคลื่อน Transformation แบบไม่มีตัวชี้วัด

5. Sustainability

McKinsey ชอบพูดถึงการใช้ Framework ของ ESG มาใช้เป็นยานแม่ของการทำ Transformation เพราะรวมทุกสิ่งที่สำคัญของการทำธุรกิจในอนาคตเอาไว้ใน Framework เดียวกัน ไม่อย่างนั้นองค์กรอาจจะมองข้ามในเรื่องสำคัญ เรื่องใด เรื่องหนึ่งก็ได้

แกนเรื่องสุขภาพในองค์กร (Organizational Health Pillar)

6. Organizational Health

อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า 70% ของการทำ Transformation ล้มเหลวเพราะมาจากเรื่อง คน องค์กร และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นขบวนการที่ใช้เวลาเป็นปีๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ามาก

7. Mindset Change & Influence Model

การเปลี่ยน Mindset สำคัญมากในการทำ Transformation การเปลี่ยนพฤติกรรมในองค์กรเริ่มมาจากการเปลี่ยนความเชื่อ และการเปลี่ยนความเชื่อมาจากการเปลี่ยน Mindset

8. Change story

ทุกๆการเปลี่ยนแปลง จะมากับ Change Story เสมอ จำเป็นที่องค์กรจะต้องสร้าง Change Story ที่สะท้อนถึงแรงบันดาลใจ สิ่งที่อยากจะให้เกิดในระดับผู้ฟังและระดับองค์กร หลายองค์กรสร้าง Change แต่ยังไม่มี Story

9. Capability Building

องค์กรควรที่จะใช้ Transformation เป็นโรงเรียนจริงในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่ประกอบไปด้วยทักษะสามด้านคือ

 • Brain – ความรู้ทางด้าน Technical Skills
 • Heart – Mindset และพฤติกรรมที่เหมาะสม
 • Muscle – ทักษะด้านการจัดการและสามารถสร้างผลลัพธ์ให้เกิดจริง

โดยใช้การทำ On-the job และการใช้ Coach และ Mentoring System ในการสร้าง Learning Ecosystem

10. Incentive Systems

ระบบค่าตอบแทนและให้รางวัลก็มีความสำคัญมาก ในขณะที่ค่าตอบแทนเป็นตัวเงินอาจจะไม่ได้สำคัญที่สุด แต่การสร้างแรงจูงใจในเรื่องของการสร้าง Autonomy Mastery Purpose และ Emotional Validation ก็สำคัญไม่น้อยลงไป

11. Role Modeling

สุดท้ายการเป็น Role Model ของผู้บริหารในองค์กรสามารถสร้างผลกระทบได้มากกว่า 4 เท่าในการสร้างผลลัพธ์ของการทำ Transformation

สรุปในเรื่องบทบาทของ Board ในต่อการทำ Transformation ง่ายๆแต่ได้ใจความคือ

 • B – Build, the case for change
 • O – Organize, for success
 • A – Aspire, challenging but reachable targets
 • R – Redesign, existing
 • D – Drive, execution by assigning accountability

Source: Dr.Nattavut Kulnides

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.