Working with Derailers – Coaching Insights

Derailers หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Dark-side เป็น ด้านมืดของ Personality ที่มักจะไม่มีการพูดถึงเท่าไรนัก

Derailers มีความสำคัญเนื่องจากเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นนิสัยที่สามารถขวางทาง (Derail) เราได้ โดยปกติแล้วแต่ละคนจะมีต้นทุนในเรื่องของ Derailer ไม่เหมือนกัน Derailer หรือ Dark-side สามารถเป็นจุดแข็งหรือศักยภาพที่ซ่อนเร้นของแต่ละคน อย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึง Derailer หรือนำมาใช้มากจนเกินไปหรือไม่ทันได้รู้ตัวก็จะขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ในบทบาทที่ผมเป็น Hogan Coaching Network เรามักที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของ Derailer และบ่อยครั้งการใช้แบบประเมินบุคลิกภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและระดับประสิทธิภาพสามารถสรุปได้ด้วยเส้นโค้งประสิทธิภาพที่มีลักษณะเหมือนรูประฆังคว่ำ

aba4d9 238c22dc1e5f4422b2ce17a29a6b1f0dmv2

เมื่อมีความเครียดในระดับต่ำมากบุคคลอาจรู้สึกเซื่องซึมและไม่มีแรงจูงใจมากนัก นี่เป็นโซนของความเครียดน้อยเกินไป เมื่อคนเราปีนขึ้นไปบนเส้นโค้งประสิทธิภาพความเครียดปริมาณความเครียดจะเพิ่มขึ้นและระดับของผลผลิตก็สูงขึ้นเช่นกัน นี่คือโซนที่ระดับความเครียดอาจกระตุ้นและทำให้มีพลัง ความสัมพันธ์เชิงบวกมีอยู่ระหว่างระดับของความท้าทายรวมถึง รางวัลเชิงบวกในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จ หลายที่เราจะเรียกระดับความเครียดที่สามารถรีดเอาประสิทธิภาพสูงสุดว่าอยู่ใน Flow หรืออยู่ในกระแส

อย่างไรก็ตามในขณะที่ปริมาณความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับประสิทธิภาพในที่สุดก็ถึงจุดสูงสุดแล้วก็เริ่มลดลง เมื่อบุคคลเข้าสู่บริเวณที่มีความเครียดมากเกินไปผลงานอาจบ่งบอกได้จากความสามารถที่ลดลง เมื่อความเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบุคคลจะเข้าสู่สภาวะที่ครอบงำมากขึ้น (Dark-side) และจะสามารถเร่งเอาพฤติกรรมที่ไม่น่าพึ่งประสงค์ออกมา ซึ่งหลายครั้งจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงหรือทำลายประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ตัวอย่างเช่น Steve Jobs เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความมั่นใจในตัวเองสูง จนบ้างครั้งไม่ยอมรับคำวิจารณ์ในแง่ลบ Donald Trump เป็นคนที่ชอบเอาชนะ จนถึงจุดที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้โดยง่าย

แบบสำรวจการพัฒนา Hogan (HDS)

การสำรวจการพัฒนา Hogan (HDS) รวบรวมรูปแบบทั่วไปของพฤติกรรมและกลไกการเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ความเครียดและความกดดัน รูปแบบพฤติกรรมแต่ละอย่างหรือมิติข้อมูล HDS มีคุณลักษณะที่ปรับเปลี่ยนได้และใช้งานได้จริง สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับบุคคลที่อยู่ด้านบนสุดของเส้นโค้งประสิทธิภาพความเครียดมีผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของบุคคลนั้นในการเป็นผู้นำและทำงานร่วมกัน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หลายคนพูดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนเพราะคนอื่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นนิสัย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรับรู้ที่เปลี่ยนไปและการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองภายในที่ผลักดันพฤติกรรม เป็นเพียงผู้อื่นเท่านั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้ ดังนั้นการได้รับ 360 feedback ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาผู้บริหาร

การทำงานร่วมกับ Hogan Development Survey (HDS) ร่วมกับเทคนิคการฝึกสังเกตตนเองและการปฏิบัติเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) สิ่งนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนเป็นการตอบสนองและพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้แรงกดดัน

บทบาทของ Coach ในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง Derailer

ในการทำงานในฐานะ Coach ผมมักที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารได้ทราบถึงระดับที่เหมาะสมของความเครียดที่จะสามารถดึงเอาศักยภาพของบุคคลและทีมออกมาอย่างสูงสุด โดยขั้นตอนแรกคือการให้ผู้บริหารได้ลองฝึกสังเกตุตัวเอง รวมทั้งการรับฝัง feedback จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว หรือ แม้กระทั้งเพื่อนๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมที่ได้แสดงออกมา รวมถึงสถานการณ์ใดที่เป็นแรงผลักดันให้ Derailer แสดงตัวออกมาอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถ้าจะให้ระบุถึงรูปแบบของ Derailer แล้วละก็ Hogan Development Survey (HDS) ใด้ระบุเอาไว้ถึง 11 แบบตามรูปที่แสดงไว้ด้านล่าง

aba4d9 6ab039ec791b4f74877017382eb7b61amv2

กระบวนการสังเกตตนเองนี้ทำให้เกิดช่องว่างในการแนะนำการปฏิบัติพฤติกรรมใหม่ ๆ โค้ชสามารถช่วยออกแบบการปฏิบัติที่กำหนดเองสำหรับบุคคลรวมถึงแนวทางการพัฒนาและรับรู้เรื่อง Derailer

แนวทางปฏิบัติอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ทางเลือกที่มีประสิทธิผลและพฤติกรรมใหม่ที่จะใช้บ่อยขึ้น (do more of)
  • พฤติกรรมลดผลกระทบของรูปแบบนิสัย (mitigation)
  • แนวปฏิบัติในการจัดการความเครียดเพื่อไม่ให้เกิด derailer

ตัวอย่างเช่นผู้นำที่มีแนวโน้มแบบ Bold (ทนงตน) เป็นที่ทราบกันดีว่าไม่รับฟังความคิดเห็นระหว่างการประชุม อาจได้รับประโยชน์จากการสังเกตตนเองในกรณีที่พูดแสดงความคิดอยู่คนเดียว เขาสามารถเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้พูดแสดงความคิด หรือสังเกตุเวลาที่พูดแทรกคนอื่น

สรุป

การจัดการ Derailer หมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการสังเกตตนเอง เพื่อเพอ่มทักษะในการตอบสนองที่แตกต่างออกไปและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผลมากขึ้น การเพิ่มขีดความสามารถนี้จะเพิ่มประสิทธิผลของบุคคลและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายใต้แรงกดดัน ซึ่งการทำงานร่วมกับ Coach ที่เข้าใจตัวชี้วัดที่แสดงออกมาจากเครื่องประเมินอย่าง Hogan Development Survey จะช่วยสร้างบริบทของการเปลี่ยนแปลง จากหลักวิชาและประสบการณ์อันยาวนานของ Hogan ที่ได้รับความเชื่อถือจากบริษัทชั้นนำอย่าง Fortune 100 มากกว่า 75%

สนใจที่จะสร้างบริบทในการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการทำงานร่วมกับ Hogan Coaching Network ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานสูงสุดจาก Hogan ติดต่อเราเพื่อขอคำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่

[email protected]

088-028-1111

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.