8 Key Insight Mindful Relationship Habits

หนังสือ Mindful Relationship Habits โดย S.J. Scott และ Barrie Davenport หนังสือที่แชร์เคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กัน เป็นการปลูกฝังให้สร้างนิสัยและสติเพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและยาวนานอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีที่ถูกออกแบบให้ทำตามง่ายและฝึกฝนได้ทุกวัน

8 Key insights Mindful Relationship Habits

S.J. Scott & Barrie Davenport

1. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ (Your relationship should be a priority)

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ ความสัมพันธ์ของคุณควรเป็นสิ่งสําคัญเป็นอันดับแรก ควรใส่ใจและทุ่มเทเวลาเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเติบโต

2. มุ่งมั่นใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณ (Commit to a life of mindfulness)

การจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ต้องฝึกการเจริญสติทุกวันเป็นตัวช่วย ถึงจะต้องอาศัยความพยายามอย่างหนัก แต่มั่นใจว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

3. ไม่ควรระบายความหงุดหงิดไปให้ผู้อื่น (Don’t transfer your frustrations to your partner)

การพูดจาหยาบคายหรือด้วยอารมณ์กับคนที่เราสนิทเกิดขึ้นได้ง่าย แต่การทำเช่นนั้นบ่อยๆ อาจทำลายความสัมพันธ์ของคุณ

4. เรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อน (Learn to love yourself first)

อาจจะฟังดูเป็นประโยคที่เชย แต่หากคุณอยากรักผู้อื่นในแบบที่พวกควรจะได้รับ ก็ต้องเริ่มจากการฝึกรักตัวเอง ใช้เวลาในการชื่นชมและเสริมสร้างความรักที่แข็งแกร่งให้กับตัวคุณเอง

5. มองความสัมพันธ์ในอนาคตอย่างไร? (Where do you see your relationship going?)

วิสัยทัศน์ที่มีต่อความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญในการบอกทิศทางและจุดประสงค์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น

6. เชื่อมั่นในความรัก (Take a leap of faith in love)

ประสบการณ์ในอดีตสามารถทำลายศรัทธาในความรักของคุณได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าคุณไม่เปิดใจลองอีกครั้ง คุณจะเกิดความสงสัยว่าจะเป็นอย่างไร ‘ถ้า’ ทลายกำแพงเหล่านั้นลงและคว้าโอกาสนั้นมา

7. คุณกำลังฟังหรือกำลังตั้งใจฟัง (Do you listen, or do you actively listen?)

การให้ความสนกับผู้พูดจะช่วยเสรอมสร้างความสัมพันธ์ เมื่อคุณเป็นผู้ฟังไม่ควรขัดจังหวะขณะรับฟัง และลองสังเกตภาษากายของผู้พูด ตั้งคำถามปลายเปิดเพื่อประเมินความเข้าใจของคุณ

8. ใส่ใจผู้อื่น (It’s not all about you)

ให้ความสำคัญกับผู้อื่นและเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญ การเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญและคุณสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้ผ่านการรับฟัง ความใกล้ชิด ความอดทน และความเสียสละ

Info Mindful Relationship Habitsc 01

หนึ่งในนิสัยที่สำคัญที่กล่าวถึงในหนังสือคือความสำคัญของการสื่อสาร ผู้เขียนเน้นว่า ไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทำงานหรือคนในครอบครัว จำเป็นต้องพูดคุยกันอย่างเปิดกว้างและฟังอย่างกระตือรือร้น เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้ถ้อยคำที่หลีกเลี่ยงการตำหนิหรือการวิพากษ์วิจารณ์

ตลอดทั้งเล่มมีการการยกตัวอย่างในชีวิตจริงและแบบฝึกหัด การปฏิบัติ ที่สามารถนำวิธีต่างๆ ไปใช้ในชีวิตได้ อีกทั้งยังมีข้อมูลอ้างอิงสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่สนับสนุนประสิทธิภาพของการสร้างนิสัยเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรค่าแก่การอ่านหากคุณต้องการพัฒนาการสร้างนิสัยที่จะช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของคุณให้ดีขึ้น

หมายเหตุ: ADGES เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงและทีมงาน หนึ่งในพันธกิจของ ADGES คือการแบ่งปันองค์ความรู้ในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนา Learning Community ไปด้วยกัน ใน Campaign เรื่อง 50 Best Selling Books ทาง ADGES ได้สรุป Key Highlights ของหนังสือดังกล่าว ทางบริษัทไม่ได้แอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นผู้อบรมหรือฝึกสอนให้กับบุคคลหรือกับองค์กรแต่อย่างใด อย่างที่ปรากฏอย่างชัดเจนในเนื้อหาและบทความข้างต้น และทางบริษัทขอใช้สิทธิ์ในทางกฏหมายแก่ บุคคล องค์กร และหน่วยงานใดที่พยายามจะเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ของบริษัทต่อไป

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

how can we help you?

If you have questions or require more information about our services.